Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informovanie o pohotovostných službách v lekárňach

V rámci spádového územia ambulatnej pohotovostnej služby je dostupná lekárenská pohotovosť do 22:30.

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s ust. § 135 ods. 1 písm. d) zákona č. 362/2011 Z.z. v aktuálnom znení organizuje a nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby vo verejnej lekárni.

V zmysle § 25a ods. 4 zákona toho istého zákona samosprávny kraj zverejňuje rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby na svojom webovom sídle najneskôr mesiac pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby vyhotovuje. Ak má samosprávny kraj e-mailovú adresu poskytovateľa lekárenskej starostlivosti rozpísaného v rozpise zabezpečenia lekárenskej pohotovostnej služby, zašle rozpis zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby aj na túto e-mailovú adresu. Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby zverejňuje samosprávny kraj najmenej na obdobie jedného kalendárneho mesiaca.

Rozpis je zverejňovaný a zasielaný do všetkých lekární v kraji, ktoré sú povinné ho zverejniť na viditeľnom mieste.

Zverejňované informácie

Aktuálny prehľad o pohotovostných lekárňach zverejňuje Trenčiansky samosprávny kraj pre občanov na svojom webovom sídle. Táto služba umožňuje občanom ľahko získať informácie o tom, ktorá verejná lekáreň má pohotovostnú službu.

Ak máte mobilný telefón s GPS alebo vie Váš prehliadač zistiť polohu a chcete zistiť, kde je najbližšia lekáreň, ambulancia APS alebo nemocnica, použite aplikáciu Otvorená lekáreň.

Pre prevádzkovateľov lekární zverejňuje TSK rozpisy zabezpečenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby pre jednotlivé spádové územia. Zároveň zverejňuje aj archív rozpisov.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK