Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Registrovanie sociálnej služby

Oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby vzniká odo dňa zápisu do registra sociálnych služieb. Poskytovatelia sociálnych služieb sú povinní do 8 dni nahlásiť zmeny údajov zapisovaných v registri sociálnych služieb.

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z. z.) vykonáva zápis sociálnej služby, vedie register,  vykonáva zmeny zapísaných údajov v registri, vymazáva sociálne služby v registri.

Informácie k zápisu sociálnej služby do registra sa nachádzajú v § 62 až § 70 zákona č. 448/2008 Z. z.

Podania

Zverejňované informácie

Register sociálnych služieb je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na webovom sídle TSK.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK