Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Registrovanie sociálnej služby

Oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby vzniká odo dňa zápisu do registra sociálnych služieb. Poskytovatelia sociálnych služieb sú povinní do 8 dni nahlásiť zmeny údajov zapisovaných v registri sociálnych služieb.

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008 Z. z.) vykonáva zápis sociálnej služby, vedie register,  vykonáva zmeny zapísaných údajov v registri, vymazáva sociálne služby v registri.

Informácie k zápisu sociálnej služby do registra sa nachádzajú v § 62 až § 70 zákona č. 448/2008 Z. z.

Podania

Zverejňované informácie

Register sociálnych služieb je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na webovom sídle TSK.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK