Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o zmenu údajov v registri poskytovateľov sociálnych služieb

Zmena údajov v registri poskytovateľov sociálnych služieb. Zmeny oznámiť do ôsmich dní!

Povinný obsah podania

  • Adresa žiadateľa,
  • IČO,
  • dátum vystavenia žiadosti,
  • pečiatka,
  • podpis štatutárneho zástupcu,
  • predmet žiadosti spolu s dokladom, ktorý preukazuje požadovanú zmenu v registri, od kedy - dátum.

Voliteľný obsah

  • tel. kontakt
  • e-mail žiadateľa

Zoznam príloh

Doklady v súlade s § 63 a § 64 ods. 3, 4, 5, 6 - podľa toho o čo sa žiada na zmenu zápisu do registra.

Správny poplatok za zápis zmeny v registri

Správny poplatok vo výške 10 Eur sa uhrádza len v prípade registrácie právnických osôb na základe obchodného registra a fyzických osôb na základe živnostenského oprávnenia podľa Položky 34a  zákona č. 286/2012 Z. z. v nadväznosti na zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK