Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ostatné projekty

Rekonštrukcia veľkej telocvične – Gymnázium Považská Bystrica

04. októbra 2022 |

Príspevok schválený v roku 2022 na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“.

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

24. mája 2022 |

Kaštieľ bude slúžiť nielen ako miesto prezentácie histórie (múzeum), ale aj miesto poskytovania služieb na úrovni 21. storočia.

Podpora mládežníckeho športu v Trenčianskom samosprávnom kraji

02. novembra 2021 |

Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry".

Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS – Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie

22. marca 2017 |

Projekt bol zameraný na riešenie energetickej efektívnosti samostatne stojaceho pavilónu pracovnej terapie prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, soklov a povaly, osadenia nových plastových okien, položenia drenážneho potrubia, rekonštrukciou odkvapového chodníka a zhotovenia vetracích otvorov.

Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná - Záriečie, budova B – zateplenie

22. marca 2017 |

Projekt bol zameraný na riešenie energetickej efektívnosti samostatne stojaceho ubytovacieho pavilónu prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, osadenia nových plastových okien a dverí.

Zateplenie bloku „A“ v SOŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom – I. etapa

22. marca 2017 |

Projekt bol zameraný na riešenie energetickej efektívnosti jedného bloku budovy SPŠ v Novom Meste nad Váhom prostredníctvom výmeny okien a inštalácie medziokenných izolačných vložiek.

Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli SLOVEN – stredisko sociálnej pomoci, Slavnica

22. marca 2017 |

Projekt bol zameraný na riešenie energetickej efektívnosti jednej z budov SLOVEN – stredisko sociálnej pomoci, Slavnica prostredníctvom výmeny okien a inštalácie medziokenných izolačných vložiek.

Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične

22. marca 2017 |

Projekt je zameraný na podporu záujmu žiakov stredných i základných škôl o telovýchovu a šport.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK