Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične

logo Min. školstva, vedy výskumu a športu SR

Názov projektu: Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične

Oblasť podpory: Rozvojové projekty v regionálnom školstve

Dátum predloženia žiadosti: 03/2016

Dátum schválenia žiadosti: 04/2016

Výška schváleného príspevku: 132 000,00 Eur

Realizácia projektu: 05/2016 – 10/2017

Celkové výdavky projektu: 443 468,00 Eur

Stručný opis projektu: projekt je zameraný na podporu záujmu žiakov stredných i základných škôl o telovýchovu a šport. TSK predložil v súhrnnej žiadosti spolu 5 čiastkových projektov, ktoré sú zamerané na rekonštrukcie telocviční na stredných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Tri z predložených projektov boli úspešné a v rámci zabezpečenia proporcionality rozdeľovania podpory medzi jednotlivé kraje a typy škôl bola upravená zo strany poskytovateľa výška poskytnutej dotácie. Podporené boli projekty rekonštrukcie telocviční v Gymnáziu Partizánske, SPŠ Myjava a SOŠ strojnícka Považská Bystrica.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK