Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Úradná tabuľa

Pre viac informácií alebo vstup do jednotlivých položiek kliknite na nadpis alebo do menu vľavo.

eAukcie

Dátum Čas Názov výberového konania Vyhlasovateľ
25.04.2019 09:30 Bravčové výrobky Centrum sociálnych služieb - Bôrik
25.04.2019 10:00 Rôzne potravinárske výrobky CSS - Jesienka
26.04.2019 09:30 Automatická práčka DHS 14 Trenčiansky samosprávny kraj
26.04.2019 10:00 Projekt Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb
29.04.2019 08:30 Elektrická smažiaca panva Trenčiansky samosprávny kraj
29.04.2019 09:30 Dodávka a montáž priestorového odsávača pár Centrum sociálnych služieb - LÚČ
29.04.2019 12:00 Pec - elektrická trojtrúba Centrum sociálnych služieb - LÚČ

Schválené VZN

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 17/2019

09. apríla 2019 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2019, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom a zriaďuje Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Gymnázia M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 16/2019

09. apríla 2019 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 16/2019, ktorým sa ruší Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky a zriaďuje Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom Rastislavova 332, 972 71 Nováky.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 15/2019

09. apríla 2019 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 15/2019, ktorým sa ruší Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová, so sídlom Lipová 15, 972 51 Handlová.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2016 - aktualizovné úplné znenie

30. januára 2019 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 34/2017, číslo 6/2018 a číslo 14/2018.

Odpredaj, nájom majetku

Opredaj nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Horné Naštice v prospech SR - správcu SVP š.p. B. Štiavnica ako prípad hodný osobitného zreteľa

18. apríla 2019 | Aktuálne
Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Zámena nehnuteľného majetku TSK v k.ú. Adamovské Kochanovce s Obcou Adamovské Kochanovce ako prípad hodný osobitného zreteľa

18. apríla 2019 | Aktuálne
Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Zámer TSK previesť nehnuteľný majetok v k.ú. Vyšehradné ako prípad hodný osobitného zreteľa

18. apríla 2019 | Aktuálne
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný ...

Zámer TSK previesť nehnuteľný majetok v k.ú. Prievidza ako prípad hodný osobitného zreteľa

09. marca 2019 | Aktuálne
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne v súlade s ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj z á m e r odpredať nehnuteľný majetok ako prípad hodný ...

Odpredaj, nájom majetku OvZP

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 1/2019

16. apríla 2019 | Aktuálne
Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou v súlade so zákonom č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkoch v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, ...

Obchodná akadémia Prievidza - vyhlásenie OVS č. 1/2019

16. apríla 2019 | Aktuálne
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, so sídlom F. Madvu 2, 971 29 Prievidza v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2019 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ...

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 3/2019

10. apríla 2019 | Aktuálne
Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 3/2019 SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej ...

SOŠ Stará Turá - zámer priameho nájmu č. 1/2019

05. apríla 2019 | Aktuálne
Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Športová 675, Stará Turá č. 1/2019 Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K ...
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK