Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Úradná tabuľa

eAukcie

Dátum Čas Názov výberového konania Vyhlasovateľ
29.05.2017 09:00 Mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
29.05.2017 10:00 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
29.05.2017 10:00 Drevenné latečky Centrum sociálnych služieb - LIPA
29.05.2017 10:00 Oprava posilňovne a kabinetu v telocvični SOŠ strojníckej Bánovcev nad Bebravou Stredná odborná škola strojnícka
29.05.2017 10:30 Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
29.05.2017 11:00 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
29.05.2017 12:30 Potraviny, nápoje a príbuzné produkty Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
30.05.2017 09:00 Stravné poukážky Stredná odborná škola obchodu a služieb
30.05.2017 09:40 sondová strava Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
30.05.2017 10:00 Hlboko mrazené výrobky Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
30.05.2017 10:00 Periodická odborná prehliadka tlakových zariadení a tlakových nádob Nemocnica s poliklinikou Myjava
30.05.2017 11:00 Hydinové mäso Stredná odborná škola obchodu a služieb
31.05.2017 09:00 Výmena podlahovej gumy na schodiskách šk. pracoviska Hotel Študent Považská Bystrica a výmena rohovníkov na schodoch Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
31.05.2017 12:00 „Dataprojektor“- 5ks SOŠs Považská Bystrica

Schválené VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 34/2017

17. mája 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 34/2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 33/2017

27. marca 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 33/2017 Participatívny – komunitný rozpočet.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 32/2017

07. februára 2017 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 32/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 19/2015.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 31/2016

06. decembra 2016 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Odpredaj, nájom majetku

Vyhlásenie OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku - Areál býv. internátu, T. Vansovej 28 - Prievidza

04. mája 2017 |
Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku – Areál býv. internátu, T. Vansovej 28 - Prievidza od 04.05.2017 do 05.06.2017 do 10.00 hod.

Oznam o zrušení OVS č. TSK/003/2017

21. apríla 2017 |
Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje zrušenie OVS č. TSK/003/2017 v súlade s § 283 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

Oznam o zrušení OVS č. TSK/002/2017

21. apríla 2017 |
Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje zrušenie OVS č. TSK/002/2017 v súlade s § 283 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

Oznam o otváraní obálok obchodných verejných súťaží

19. apríla 2017 |
Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok obchodných verejných súťaží na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 24.04.2017 od 14.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 8. poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

Odpredaj, nájom majetku OvZP

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 17/2017

17. mája 2017 |
Zámer č. 17/2017 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy Handlová, Lipová 8 Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných ...

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - zámer priameho nájmu č. 3/2017

17. mája 2017 |
ZÁMER priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou Číslo 3/2017 Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou, v zriaďovateľskej ...

SOŠ Stará Turá - vyhlásenie OVS č. 1/2017

15. mája 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č. 1/2017 (ďalej len súťaž alebo OVS) podľa ustanovení § 281 a nasl. ...

NsP Myjava - OVS 3/2017

15. mája 2017 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava IČO: 00610721, so sídlom: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava Zast.: MUDr. Henrich Gašparík, PhD., poverený riadením NsP Myjava VYHLASUJE Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len ,,OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. ...
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK