Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Úradná tabuľa

Pre viac informácií alebo vstup do jednotlivých položiek kliknite na nadpis alebo do menu vľavo.

eAukcie

Dátum Čas Názov výberového konania Vyhlasovateľ
23.04.2018 09:00 Mliečne výrobky a mlieko CSS - Jesienka
23.04.2018 09:05 Bezlepkové potraviny - opakovaná EA Trenčiansky samosprávny kraj
23.04.2018 10:00 Mrazená hydina a výrobky Centrum sociálnych služieb - Bôrik
23.04.2018 10:00 Oprava betónového oplotenia pre CSS Partizánske Trenčiansky samosprávny kraj
23.04.2018 10:30 Hrubý tovar - opakovanie Centrum sociálnych služieb - Bôrik
24.04.2018 09:00 Mäso a mäsové výrobky Trenčiansky samosprávny kraj
25.04.2018 10:30 Oprava PVC podláh Centrum sociálnych služieb - Bôrik

Schválené VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2014 - reevidované

09. apríla 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 31/2016 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2018.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2016 - aktualizovné úplné znenie

05. apríla 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 34/2017 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 6/2018.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018

13. februára 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018

09. februára 2018 |

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 27/2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 34/2017 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja schválené uznesením č. 31/2018 zo dňa 29. januára 2018.

Odpredaj, nájom majetku

Zápisnica z OVS na odpredaj prebytočného NM od 02.02.2018 do 05.03.2018

09. marca 2018 |
Zápisnica Trenčiansky samosprávny vyhlásil podľa ustanovení § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov „Obchodné verejné súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku“ v termíne od 02.02.2018 do ...

TSK oznamuje otváranie obálok OVS z odpredajov prebytočného nehnuteľného majetku

28. februára 2018 |
Trenčiansky samosprávny kraj oznamuje otváranie obálok obchodných verejných súťaží na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 06.03.2018 od 13.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 8.poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného NM od 02.02.2018 do 05.03.2018

02. februára 2018 |
Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 02.02.2018 do 05.03.2018 do 10.00 hod. .

Priamy nájom č. TSK/PN/1/2018 - Záznam z otvárania obálok

01. februára 2018 |
Záznam z otvárania obálok doručených ponúk priameho nájmu č. TSK/PN/1/2018 na nájom prebytočného nehnuteľného majetku, konaného dňa 01.02.2018 o 9,00 hod.

Odpredaj, nájom majetku OvZP

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 2/2018

17. apríla 2018 |
ZÁMER priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 2/2018 SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej ...

SPŠ Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 2/2018

17. apríla 2018 |
Zámer č. 2/2018 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej priemyselnej školy, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica č. 2/2018 Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 ...

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 4/2018

11. apríla 2018 |
Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom – č. 4/2018 Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom podľa § 9a ods. 9 zákona ...

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 3/2018

11. apríla 2018 |
Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom – č. 3/2018 Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom podľa § 9a ods. 9 zákona ...
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK