Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zasadnutia Zastupiteľstva TSK

V tejto rubrike nájdete všetky informácie k jednotlivým zasadnutiam Zastupiteľstva TSK vrátane pozvánok a materiálov zverejnených najmenej 5 pracovných dní pred rokovaním. Termíny zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

v II. polroku 2016:

11. júla 2016
26. septembra 2016
28. novembra 2016

Miesto konania:

kongresová sála Trenčianskeho samosprávneho kraja, č. dv. 264, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

XX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Poslanci prijali stratégiu v oblasti školstva, sociálnej pomoci aj cyklodopravy, kraj má po prvýkrát vo svojej histórii schválený štatút

V poradí 20. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) v pondelok 26. septembra 2016 na Úrade TSK v Trenčíne otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Rokovania sa zúčastnilo 38 poslancov.

XIX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Letné rokovanie trenčianskych župných poslancov o etike a Zelených očiach

11. júla 2016

V poradí 19. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) v tomto volebnom období sa uskutočnilo v pondelok 11. júla 2016 na Úrade TSK v Trenčíne. Rokovanie otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Do rokovacích lavíc zasadlo spolu 34 poslancov. Po štvrtýkrát mohla verejnosť nazrieť do rokovacej miestnosti cez oficiálne webové sídlo www.tsk.sk prostredníctvom online vysielania.

XVIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Trenčianski župní poslanci a obyvatelia kraja môžu byť spokojní

02. mája 2016

V poradí 18. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) v tomto volebnom období sa uskutočnilo v pondelok 2. mája 2016 na Úrade TSK v Trenčíne. Rokovanie otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.

XVII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

21. marca 2016

Poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) prerokovali v pondelok 21. marca 2016 podľa programu, ktorý v úvode schválili, spolu 12 bodov.

XVI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Prvé zasadnutie župného parlamentu v tomto roku premiérovo vysielané naživo

25. januára 2016

Prvé plánované rokovanie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v roku 2016 a v poradí 16. v tomto volebnom období sa uskutočnilo v pondelok 25. januára 2016 na Úrade TSK v Trenčíne. Rokovanie otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Za účasti 39 poslancov sa okrem iného prerokovali návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK, podpora elektromobility v rámci projektu „Zelená župa“, ale aj odmena hlavného kontrolóra TSK za rok 2015.

XV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Schválený rozpočet TSK 2016 - 2018 je reálny, vyrovnaný a zodpovedný

23. novembra 2015

Posledné plánované rokovanie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v tomto roku, sa konalo v pondelok 23. novembra 2015 na Úrade TSK v Trenčíne. Spolu 15 bodov zasadnutia predniesol v úvode trenčiansky župan Jaroslav Baška. Na programe bol dokument, od ktorého v nadchádzajúcom období závisí rozvoj kraja. Za schválenie Rozpočtu TSK na roky 2016 – 2018 hlasovalo 38 z prítomných 40 poslancov.

XIV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Trenčianski krajskí poslanci rokovali o strategickom rozvoji kraja

28. septembra 2015

Štrnáste rokovanie krajských poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) otvoril a viedol v pondelok 28. septembra 2015 predseda TSK Jaroslav Baška. Spolu v sedemnástich bodoch rokovania krajskí poslanci prerokovali o.i. návrhy na riešenie prebytočného majetku, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK, Stratégiu rozvoja stredného školstva, Akčný plán rozvoja vidieka, ale aj Plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja.

XIII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

13. júla 2015

Podľa schváleného plánu zasadnutí sa zišlo Zastupiteľstvo TSK v pondelok 13. júla 2015 v kongresovej sále Úradu TSK a prerokovalo spolu osem bodov. Nechýbalo nakladanie s majetkom kraja, ale aj oboznámenie poslaneckého zboru s informáciami o výsledku kontroly NKÚ SR na Úrade TSK a prijatých opatreniach, informácia o vzdelávacom a výskumnom potenciáli Trenčianskej univerzity v strategickom rozvoji Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rokovanie viedol predseda TSK Jaroslav Baška.

XII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: TSK je v pluse, ušetrené peniaze investuje najviac do zdravotníctva a školstva

18. mája 2015

Rokovanie krajského Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (KZ TSK) sa konalo v pondelok 18. mája 2015. Aj keď zvyčajne býva rokovanie KZ v posledný pondelok v mesiaci, skorší termín rokovania súvisel s plánovanými investíciami do zdravotníctva. Schvaľoval sa záverečný účet kraja aj zmeny rozpočtu. Rokovanie otvoril a viedol predseda TSK Jaroslav Baška.

XI. zasadnutie Zastupiteľstva TSK: Zasadnutie krajských poslancov TSK

30. marca 2015

Posledný marcový pondelok rokovali krajskí poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Rokovanie viedol predseda TSK Jaroslav Baška, zúčastnilo sa ho tridsaťdeväť poslancov.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK