Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

Zápisnica - Manažér pre Value for Money (12-2020)

02. marca 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Manažér pre Value for Money Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zápisnica - Referent oddelenia verejnej dopravy TSK (01-2021)

01. marca 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z opakovaného výberového konania na funkciu Referent oddelenia verejnej dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja pre výkon činnosti na odbore dopravy.

SOŠ Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 2/2021 - záspisnica

26. februára 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SPŠ Nové Mesto nad Váhom - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - zápisnica

26. februára 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu za rok 2020

Priemerné bežné výdavky, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu a priemerné  príjmy z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia za rok 2020

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/01/2021 - zápisnica

26. februára 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 1/2021 - zápisnica

25. februára 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 1/2021 - zápisnica

23. februára 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

NsP Prievidza prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu vedúca/i ekonomického odboru

22. februára 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach prijme do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu vedúca/i ekonomického odboru.

Webinár pre prijímateľov - výzva INTERREG V-A SK-CZ/2020/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2020/11

Riadiaci orgán v spolupráci s Regionálnym poradenským centrom SK-CZ v Juhomoravskom kraji organizuje Webinár pre prjímateľov z výziev č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/10 a INTERREG V-A SK-CZ/202011.

Stredná športová škola Trenčín - vyhlásenie OVS č. 1/2021

19. februára 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Stredná športová škola, Kožušnícka 2, 911 05 Trenčín v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom TSK vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2021 (ďalej len súťaž alebo OVS) a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

CSS - Jesienka Myjava ponúka pracovné miesta na pozíciu vedúcich pracovníkov

19. februára 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Centrum sociálnych služieb – Jesienka so sídlom Myjava v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície – vedúci (a) zdravotníckeho úseku – vedúca sestra v Centre sociálnych služieb – Jesienka Myjava.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra (2 miesta)

18. februára 2021 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 2 miest Projektový manažér implementačnej jednotky horná Nitra.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta manažér pre Value for Money

18. februára 2021 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Manažér pre Value for Money.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie

18. februára 2021 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 2 miest Referent oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja.

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného NM SOŠ Prievidza-Areál VI.

16. februára 2021 | Odpredaj, nájom majetku | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 17.02.2021 do 19.03.2021 do 10.00 hod. SOŠ Prievidza - Areál VI.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK