Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SOŠ Pruské prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľ elektrotechnických odborných predmetov

03. apríla 2020 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, 018 52 Pruské prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľ elektrotechnických odborných predmetov.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 3/2020 - zápisnica

03. apríla 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 2/2020

02. apríla 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom – č. 2/2020 Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom.

SOŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 1/2020

02. apríla 2020 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom – č. 1/2020 Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Oznam pre občanov o poskytovaní lekárenskej pohotovostnej služby v Trenčianskom kraji v nedeľu 05.04.2020

02. apríla 2020 | Aktuality | Samospráva, Zdravotníctvo
Oznam KORONAVÍRUS

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci oznamuje pacientom, že lekárenská pohotovostná služba bude v jednotlivých okresoch kraja v nedeľu 05.04.2020 poskytovaná v nasledujúcich verejných lekárňach.

Apríl 2020

02. apríla 2020 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.04.2020 - spolu 355 žiadateľov.

Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (6. aktualizácia)

31. marca 2020 | Aktuality | Zdravotníctvo |
Oznam KORONAVÍRUS

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o vydaní šiestej aktualizácie Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 4/2020 - zápisnica

31. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠOS Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/002/2020 - zápisnica

31. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Uznesenie vlády SR č. 169 zo dňa 27.3.2020

30. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Rozšírenie núdzového stavu na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.

Opatrenie UVZ SR OLP 2777-2020 z 29.3.2020 - výnimky v uzatvorených prevádzkach

29. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Opatrenie vo veci výnimiek z uzatvorenia všetkých maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich služby okrem prevádzok uvedených.

Opatrenie UVZ SR OLP 2733-2020 z 28.3.2020 - ZMENA o otvorení prevádzok v nedeľu

29. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Zmena sa týka otvorenia prevádzok v nedeľu - veterinárnych ambulancií a pohotovostných lekární.

Odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb pri realizácií dočasného pozastavenia poskytovania sociálnej služby

27. marca 2020 | Aktuality | Sociálna pomoc
Oznam KORONAVÍRUS

Odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb, vyššie územné celky a obce pri realizácií dočasného pozastavenia poskytovania sociálnej služby vo vymedzených druhoch sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 2/2020 - zápisnica

25. marca 2020 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania TSK (zastupovanie počas MD a RD)

25. marca 2020 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie dvoch miest Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Trenčianskeho samosprávneho kraja (zastupovanie počas MD a RD) Pracovné miesto sa obsadzuje na zabezpečovanie právnej agendy (napr. riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a iných právnych záležitostí, vrátane zastupovania Trenčianskeho samosprávneho kraja v právnych sporoch.

Opatrenie ÚVZ SR OLP 2775-2020 z 24.3.2020 - dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb

24. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Opatrenie vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb.

Opatrenie ÚVZ SR OLP 2733-2020 z 24.3.2020 - zatvorenie prevádzok v nedeľu

24. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Opatrenie vo veci zatvorenia prevádzok v nedeľu (sanitárny deň).

Opatrenie ÚVZ SR OLP 2732-2020 z 24.3.2020 - zakrytia horných dýchacích ciest

24. marca 2020 | Dokument | Zdravotnictvo

Opatrenie vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti s účinnosťou od 25.3.2020.

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Obchodná verejná súťaž č. 1/2020 - záznam z vyhodnotenia

24. marca 2020 | Dokument | Úradná tabuľa

Záznam z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020.

TSK komunikuje prednostne elektronickou formou

24. marca 2020 | Aktuality | Samospráva
Oznam KORONAVÍRUS

Vážení občania, živnostníci, vzhľadom na vzniknutú situáciu so šírením ochorenia Koronavírusom oznamujeme, že v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám budú rozhodnutia vydané Trenčianskym samosprávnym krajom zasielané prednostne do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK