Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP.

SOŠ Prievidza prijme do pracovného pomeru na miesto majstra odbornej výchovy elektrotechnického zamerania

09. júna 2023 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza prijme do pracovného pomeru na miesto majstra odbornej výchovy elektrotechnického zamerania.

SOŠ Prievidza prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľa odborných strojárskych predmetov

09. júna 2023 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľa odborných strojárskych predmetov.

Zápisnica - Referent oddelenia vnútornej prevádzky a údržby majetku

07. júna 2023 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Referent oddelenia vnútornej prevádzky a údržby majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja.

SPŠ Myjava informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu školník – údržbár - vodič

07. júna 2023 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu školník – údržbár - vodič s nástupom od 1.7.2023, prípadne dohodou.

Gymnázium Myjava informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa (aprobácia - anglický jazyk a dejepis)

06. júna 2023 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Gymnázium, Jablonská 301/5, Myjava informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľa (aprobácia - anglický jazyk a dejepis).

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu údržbár

06. júna 2023 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu údržbár.

NsP Prievidza - OVS 4/2023

06. júna 2023 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, IČO 17 335 795, zastúpená Mgr. Petrom Glatzom, riaditeľom vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, za týchto podmienok.

SOŠ Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 3/2023 - zápisnica

05. júna 2023 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Oznámenie o zmene sociálneho poradenstva v Klientskom centre na Úrade TSK

Oznamujeme, že dňa 09.06.2023 bude Klientske centrum na Úrade TSK dostupné do 10,00 hod. Od 10,00 do 14,00 bude sociálne poradenstvo poskytované na tel. č. 032/6555 235.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 4/2023 - zápisnica

05. júna 2023 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SPŠ Považská Bystrica prijme do pracovného pomeru učiteľa elektrotechniky, elektroniky

05. júna 2023 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica prijme do pracovného pomeru učiteľa elektrotechniky, elektroniky.

SOŠ obchodu a služieb Prievidza prijme do pracovného pomeru na pozíciu majster odbornej výchovy-cukrár

05. júna 2023 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza prijme do pracovného pomeru na pozíciu majster odbornej výchovy-cukrár.

SOŠ obchodu a služieb Prievidza prijme do pracovného pomeru na pozíciu majster odbornej výchovy-kaderník

05. júna 2023 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza prijme do pracovného pomeru na pozíciu majster odbornej výchovy-kaderník.

Jún 2023

05. júna 2023 | Dokument | Zoznam čakateľov a voľných miest v ZSS TSK

Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a evidovaných voľných miest v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK k 01.06.2023 - spolu 212 čakateľov

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/04/2023 - zápisnica

02. júna 2023 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Zápisnica - Odborný pracovník pre evaluáciu projektu (Dohoda o vykonaní práce) 05-2023

02. júna 2023 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania pre dohodu o vykonaní práce Odborný pracovník pre evaluáciu projektu.

Gymnázium Púchov prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu učiteľ španielskeho jazyka

02. júna 2023 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu učiteľ španielskeho jazyka.

SOŠ Prievidza prijme do pracovného pomeru na miesto MOV drevárskeho zamerania pre učebný odbor - stolár

02. júna 2023 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola T. Vansovej 32,  971 01 Prievidza prijme do pracovného pomeru na miesto MOV drevárskeho zamerania pre učebný odbor - stolár.

Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu údržbár

02. júna 2023 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu údržbár.

SOŠ Nováky príjme do pracovného pomeru na miesto učiteľ/ka informatiky

02. júna 2023 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky príjme do pracovného pomeru na miesto učiteľ/ka informatiky.

SOŠ Nováky príjme do pracovného pomeru na miesto školský digitálny koordinátor

02. júna 2023 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky príjme do pracovného pomeru na miesto školský digitálny koordinátor.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK