Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

TSK oznamuje otváranie obálok OVS

01. decembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku |

Otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nižšie uvedeného nehnuteľného majetku sa uskutoční dňa 06.12.2021 od 09.00 hod. v zasadačke Úradu TSK na 8. poschodí, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.

Pozvánka na školenie k VO 8.12.2021

30. novembra 2021 | Aktuality IPC |

Pozvánka Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji si Vás dovoľujeme pozvať na on-line školenie: „Eurofondové verejné obstarávanie, Jednotná príručka a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“.

NsP P. Bystrica OVS - 21/2021

30. novembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica IČO: 00 610 411, so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica zast.: MUDr. Igorom Steinerom, MPH - riaditeľom V Y H L A S U J E Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, za týchto podmienok

NsP P. Bystrica OVS - 20/2021

30. novembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica IČO: 00 610 411, so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica zast.: MUDr. Igorom Steinerom, MPH - riaditeľom V Y H L A S U J E Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, za týchto podmienok

NsP P. Bystrica OVS - 19/2021

30. novembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica IČO: 00 610 411, so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica zast.: MUDr. Igorom Steinerom, MPH - riaditeľom V Y H L A S U J E Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, za týchto podmienok

NsP P. Bystrica OVS - 18/2021

30. novembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica IČO: 00 610 411, so sídlom: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica zast.: MUDr. Igorom Steinerom, MPH - riaditeľom V Y H L A S U J E Obchodnú verejnú súťaž /ďalej len „OVS“/, v súlade s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, za týchto podmienok

Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku s aprobáciou nemecký jazyk

30. novembra 2021 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku s aprobáciou nemecký jazyk.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Trenčín, a. s. od 18.12.2021

30. novembra 2021 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín s platnosťou od 18.12.2021.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 9/2021

30. novembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer č. 9/2021 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia investícií

29. novembra 2021 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia investícií Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Trenčín, a. s. od 12.12.2021

29. novembra 2021 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín s platnosťou od 12.12.2021.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 8/2021

29. novembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer č. 8/2021 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/14/2021

29. novembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer č. SOŠOaS/NM/14/2021 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa §9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Zápisnica - Referent oddelenia investícií

29. novembra 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z výberového konania na funkciu Referent oddelenia investícií Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Pracovný poriadok účinný od 1.11.2021

29. novembra 2021 | Dokument | Dokumenty

Aktualizovali sme pracovný poriadok Úradu TSK.

Etický kódex zamestnanca TSK

29. novembra 2021 | Dokument | Dokumenty

Aktualizácia etického kódexu zamestnancov TSK platného od 29.10.2021.

Rozpočet TSK na roky 2022-2024

26. novembra 2021 | Rozpočet TSK |

Rozpočet TSK na roky 2022 - 2024 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 dňa 22.11.2021.

Obchodná akadémia Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 2/2021

26. novembra 2021 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica v zmysle platnej legislatívy podľa ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 2/2021 (ďalej len súťaž alebo OVS) a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 2/2021 - zápisnica

26. novembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 2/2021 - čestné vyhlásenia

26. novembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

Gymnázium Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 1/2021 - zápisnica

25. novembra 2021 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže č. 1/2021 (ďalej len OVS) na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Oznámenie o zmene CP diaľkovej autobusovej dopravy SAD Trenčín, a. s. od 12.12.2021

25. novembra 2021 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku diaľkovej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín s platnosťou od 12.12.2021. 

Trenčianske múzeum v Trenčíne - Zámer priameho nájmu č. 2/2021 - zápisnica

25. novembra 2021 | Dokument | Úradná tabuľa

Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č. 2/2021.

Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia v členení podľa jednotlivých študijných odborov alebo jednotlivých učebných odborov pre školský rok 2022/2023

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK