Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP.

Schválená verzia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja do roku 2030

30. septembra 2022 | PHSR - regionálny rozvoj |

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHRSR) Trenčianskeho kraja na roky 2022 – 2030 bol schválený na 39. zasadnutí zastupiteľstva 26.9.2022.

RO 25/2022

30. septembra 2022 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 104/2022 a Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č. 105/2022 do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 7/2022 - zápisnica

28. septembra 2022 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

Záznam XXXIX. rokovania Zastupiteľstva TSK z dňa 26.9.2022

XXXIX. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) netradične v stredu 27. septembra 2022 otvoril a viedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Videozáznam spustíte kliknutím na názov alebo na našom youtube VÚC Trenčín.

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne prijme do pracovného pomeru upratovačku

26. septembra 2022 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín prijme do pracovného pomeru upratovačku.

Priamy prenos z XXXIX. zasadnutia Zastupiteľstva TSK

26. septembra 2022 | Aktuality | Samospráva |

XXXIX. rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v pondelok 26.9.2022 od 13:00 hod. môžete sledovať online na našom webovom sídle.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 8/2022

23. septembra 2022 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 8/2022 SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

SPŠ Myjava - vyhlásenie OVS č. 1/2022

23. septembra 2022 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž alebo OVS) č. 1/2022 podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na odkúpenie ponúkaného hnuteľného majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Správa o preskúmaní Územného plánu Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja

23. septembra 2022 | Územno-plánovacia dokumentácia |

Trenčiansky samosprávny kraj je ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 18 tohto zákona obstarávateľom Územnému plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.

RO 24/2022

22. septembra 2022 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č. 100/2022 do Rozpočtu TSK na roky 2022-2024 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 763/2021 zo dňa 22.11.2021, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Odborný pracovník pre evaluáciu projektu (Dohoda o vykonaní práce)

22. septembra 2022 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Odborný pracovník pre evaluáciu projektu (Dohoda o vykonaní práce).

Materiály na XXXIX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

21. septembra 2022 | Dokument | Materiály Zastupiteľstva TSK

Materiály na XXXIX. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 26. septembra 2022, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

SOŠ obchodu a služieb Púchov prijme do pracovného pomeru recepčnú do školského pracoviska Hotel Študent v Považskej Bystrici

20. septembra 2022 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov príjme do pracovného pomeru recepčnú do školského pracoviska Hotel Študent v Považskej Bystrici.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 9/2022 - zápisnica

19. septembra 2022 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 9/2022 - čestné vyhlásenia

19. septembra 2022 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

Gymnázium Ľ. Š. Trenčín prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu pomocná sila do kuchyne

19. septembra 2022 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu pomocná sila do kuchyne.

SZŠ Prievidza prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľ(ka) odborných ošetrovateľských predmetov

19. septembra 2022 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8A, Prievidza, prijme do pracovného pomeru učiteľov odborných predmetov.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva za jednotlivé obvody (poslanci)

19. septembra 2022 | Voľby do orgánov TSK 2022 |

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu

16. septembra 2022 | Voľby do orgánov TSK 2022 |

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

SOŠ Trenčín - vyhlásenie OVS č. 3/2022 - zápisnica

16. septembra 2022 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Trenčín - vyhlásenie OVS č. 3/2022 - čestné vyhlásenia

16. septembra 2022 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

Pozvánka na XXXIX. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

14. septembra 2022 | Zasadnutia |

Pozývam Vás na XXXIX. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať 26. septembra 2022, t.j. v pondelok o 13.00 h v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, na prvom poschodí, č. dv. 264 – (rokovacia miestnosť zastupiteľstva).

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 10/2022

14. septembra 2022 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer č. 10/2022 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK