Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

V tejto časti nájdete informácie z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú našich kompetencií. Na tomto mieste sa zhromažďujú oznamy alebo dokumenty z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 29/2017

18. októbra 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Zámer č. 29/2017 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy Handlová, Lipová 8 Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠ sklárska Lednické Rovne - zámer priameho nájmu č. 6/2017

17. októbra 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne – č. 6/2017 Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne podľa paragrafu 9a ods.9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne.

Pozvánka na kultúrne podujatie Očami M. R. Štefánika

17. októbra 2017 | Aktuality | Kultúra

Pozvánka na 4. ročník tohto podujatia, ktoré sa bude konať v Brezovej pod Bradlom, v Národnom dome Štefánikovom - Námestie M. R. Štefánika 1, dňa 28.10.2017.

SOŠ sklárska Lednické Rovne - zámer priameho nájmu č. 5/2017

16. októbra 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne – č. 5/2017 Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne podľa paragrafu 9a ods.9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy sklárskej, Súhradka 193, 020 61 Lednické Rovne.

SPŠ Považská Bystrica - vyhlásenie OVS č. 2/2017 - zápisnica

13. októbra 2017 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia školstva, mládeže a športu TSK

13. októbra 2017 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia školstva, mládeže a športu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Oznámenie o zmene CP prímestskej autobusovej dopravy SAD Prievidza od 1.11.2017

11. októbra 2017 | Oznámenia a zmeny SAD |

Oznámenie o zmene cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktorú prevádzkuje dopravca SAD Prievidza a. s., Cíglianska cesta 1, 971 36 Prievidza s platnosťou od 1.11.2017, v zmysle žiadosti dopravcu zo dňa 3.10.2017.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 28/2017

11. októbra 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Zámer č. 28/2017 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy Handlová, Lipová 8 Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 2/2017 - čestné vyhlásenia

11. októbra 2017 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 2/2017 - zápisnica

11. októbra 2017 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica zo zasadnutia komisie na otváranie obálok a vyhodnotenie cenovej ponuky na nájom nebytových priestorov zo dňa 14.09.2017.

Verená výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja

11. októbra 2017 | Aktuálne výzvy | Aktuálne

Vyhlasovateľ: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Uzávierka prijímania žiadostí: 04. 12. 2017
Alokácia: 33 mil. EUR
Maximálna výška pre 1 projekt: 250 000 EUR
Predpokladaný začiatok riešenia projektov: 01. 07. 2018
Dĺžka trvania: max. 48 mesiacov

Predsedovia a podpredsedovia obvodných volebných komisií TSK

11. októbra 2017 | VOĽBY TSK 2017 |

Predsedovia a podpredsedovia obvodných volebných komisií Trenčianskeho samosprávneho kraja

Riaditeľ NsP Myjava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie primára interného oddelenia

10. októbra 2017 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Myjava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie primára interného oddelenia

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 27/2017

10. októbra 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Zámer č. 27/2017 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy Handlová, Lipová 8 Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, Lipová 8, 972 51 Handlová.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

10. októbra 2017 | Aktuálne výzvy | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 10 000 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

10. októbra 2017 | Vyhlásené výzvy |

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

10. októbra 2017 | Aktuálne výzvy | Aktuálne

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Alokácia: 3 300 000 €
Operačný program: Ľudské zdroje

RO 18/2017

10. októbra 2017 | Dokument | Rozpočtové opatrenia

Zapracovanie Žiadosti o zmenu účelu použitia rozpočtových prostriedkov č.59/2017 a Žiadosti o presun rozpočtových prostriedkov č.60/2017 do Rozpočtu TSK na roky 2017-2019 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK č. 436/2016 zo dňa 28.11.2016, pričom zostáva objem celkových výdavkov schváleného rozpočtu nezmenený.

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 3/2017

09. októbra 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou v súlade so zákonom č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkoch v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 3/2017 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov.

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou - vyhlásenie OVS č. 2/2017

09. októbra 2017 | Odpredaj, nájom majetku OvZP |

Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta 76, Bánovce nad Bebravou v súlade so zákonom č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkoch v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 2/2017 (ďalej len súťaž) v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK