Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenia a dokumenty z činnosti VÚC

Oznamy a dokumenty zahŕňajú údaje z každodennej činnosti VÚC, ktoré sa týkajú kompetencií TSK. Na jednom mieste tak nájdete informácie z rôznych oblastí a ich sekcií spracované zamestnancami TSK a OvZP. Značka Aktuálne patrí k príslušnej sekcii.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/05/2022

17. mája 2022 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne
Zámer č. SOŠOaS/NM/05/2022 priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom podľa §9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku TSK v správe SOŠOaS, Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu č. 3/2022 - zápisnica

17. mája 2022 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Nováky prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľa odborných predmetov - elektro

17. mája 2022 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne
SOŠ, Rastislavova 332, Nováky 972 71 prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľa odborných predmetov - elektro.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov a všeobecnej kontroly

17. mája 2022 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na Útvare hlavného kontrolóra TSK pre obsadenie miesta Referent oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov a všeobecnej kontroly Trenčianskeho samosprávneho kraja.

SOŠ obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom - zámer priameho nájmu č. SOŠOaS/NM/04/2022 - zápisnica

16. mája 2022 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania

16. mája 2022 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Trenčianskeho samosprávneho kraja (zastupovanie počas PN, MD a RD).

SPŠ Dubnica nad Váhom - zámer priameho nájmu číslo 4/2022

16. mája 2022 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne
ZÁMER priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom Číslo 4/2022 SPŠ Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu svojho majetku.

SOŠ strojnícka Považská Bystrica - zámer priameho nájmu č. 4/2022

16. mája 2022 | Odpredaj, nájom majetku OvZP | Aktuálne

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe SOŠ strojníckej, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica č. 4/2022 SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zámer priameho nájmu svojho majetku.

SOŠ Handlová - zámer priameho nájmu č. 4/2022 - zápisnica

13. mája 2022 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Nováky prijme do pracovného pomeru na miesto učiteľa odborných predmetov – programovanie a výpočtová technika

13. mája 2022 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

SOŠ, Rastislavova 332, Nováky 972 71 prijme do pracovného pomeru učiteľa odborných predmetov – programovanie a výpočtová technika.

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach príjme do pracovného pomeru rádiologického technika na oddelenie rádiológie

12. mája 2022 | Voľne pracovné miesta na OvZP TSK | Aktuálne

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach príjme do pracovného pomeru rádiologického technika na oddelenie rádiológie

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 2/2022 - zápisnica

12. mája 2022 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 1/2022 - zápisnica

12. mája 2022 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 2/2022 - čestné vyhlásenia

12. mája 2022 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 1/2022 - čestné vyhlásenia

12. mája 2022 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Čestné vyhlásenia členov komisie.

SOŠ Prievidza - vyhlásenie OVS č. 3/2022 - zápisnica

12. mája 2022 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme.

SOŠ Pruské - vyhlásenie OVS č. 1/2022 - zápisnica

12. mája 2022 | Dokument | Odpredaje majetku OvZP - Školstvo

Zápisnica zo zasadnutia komisie na otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk na odpredaj hnuteľného majetku predložených v zmysle vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže č. 1/2022 (ďalej len „OVS“ č. 1/2022).

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia investícií (zastupovanie počas MD a RD)

11. mája 2022 | Výberové konania | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Referent oddelenia investícií Trenčianskeho samosprávneho kraja (zastupovanie počas MD a RD).

TSK vyhlasuje OVS na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku od 11.05.2022 do 10.06.2022

11. mája 2022 | Odpredaj, nájom majetku | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „vyhlasovateľ“ ) podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov zverejňuje zámer predať svoj nehnuteľný majetok formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“).

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 45/2022

10. mája 2022 | Schválené VZN |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 45/2022 o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole, ktorým sa mení VZN TSK č. 2/2014 v znení VZN TSK č. 29/2020.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 43/2022

10. mája 2022 | Schválené VZN |
Prijaté bez pripomienok

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 43/2022 o určovaní výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte.

Všeobecne záväzné nariadenie TSK č. 42/2022

10. mája 2022 | Schválené VZN |
Pripomienkované

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 42/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK