Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vyhlásenie o prístupnosti

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytuje návštevníkom zverejňované informácie na webovom sídle podľa stanovených štandardov o prístupnosti v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012. Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo kraja www.tsk.sk.

Súčasná verzia webového sídla funguje v responzívnom dizajne a bola nasadená 1.9.2015. Je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Portál bol validovaný aj službou W3C pre HTML Transitional 4.01 a pre CSS. Portál zároveň vyhovuje požiadavkám Blind Friendly.

V monitorovaní prístupnosti a štandardov pre informačné systémy verejnej správy zo 16. septembra 2015 dosiahol Trenčiansky samosprávny kraj najlepší rating spomedzi webov samospráv 95,59% a obsadil prvé miesto. V tom čase pri testovaní boli zistené iba 2 prípady mierneho porušenia štandardov prístupnosti.

Stav súladu

Webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Obsah s čiastočným súladom a nesúladom so smernicou o prístupnosti webových sídiel

 • Popis obrázkov v alternatívnom popise nie je dostatočne popísaný v prípade banerového obsahu, obsahu niektorých aktualít a tlačových správ (kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah);
 • Zverejnený video obsah neobsahuje titulky (kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky);
 • Niektoré tlačidlá (napr. tlačidlo „Povoliť cookies“) obsahujú Aria prvky, ktoré obsahujú len anglický obsah (kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy);
 • Webové sídlo poskytuje obsah s tabuľkami, ktoré nemajú zadefinovanú hlavičku (kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy);
 • Webové sídlo poskytuje obsah, kde zoznam nie je v kóde stránky správne označený ako zoznam (kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy);
 • Webové sídlo obsahuje formulár, kde vstupné polia nie sú odvoditeľné z kódu stránky (kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu);
 • Webové sídlo obsahuje vstupné prvky pre vyhľadávanie informácií a notifikačné hlásenia, ktoré neposkytujú dostatočný kontrast textu a jeho pozadia (kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny));
 • Webové sídlo poskytuje obsah, kde je textová informácia poskytovaná pomocou obrázkov, napr. banerový obsah, staršie zmluvy (kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov);
 • Webové sídlo obsahuje obrázky a niektoré navigačné prvky, na ktoré nie je možné sa dostať pomocou klávesnice (kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica);
 • Niektoré hypertextové odkazy neobsahujú významovo výstižne textové informácie (kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte));
 • Vyhľadávanie vo webovom sídle nevyhľadáva presné pojmy zadané používateľom ale aj podobné výrazy, ktoré sa môžu významovo odlišovať od hľadaného výrazu (kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov);
 • Webové sídlo poskytuje obsah vo forme PDF súborov, kde nie sú nadpisy správne označené (kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky)
 • Webové sídlo nemá režim, v ktorom je indikátor zamerania klávesnice dostatočne viditeľný (kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie);
 • Informovanie o tom, ktoré položky formulára sú povinné, sa nenachádzajú na začiatku formulára (kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny);
 • Obsah webového sídla môže obsahovať ojedinelé chyby W3C validácie HTML kódu (kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza);

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade, že návštevník webového sídla nájde obsah, ktorý je pre neho nedostatočne prístupný je potrebné zaslať email na adresu webmaster@tsk.sk so žiadosťou o prístupnejšiu formu problematického obsahu aj s jeho URL adresou.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

Vypracovanie vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované na základe nového hodnotenia a zmeny legislatívy 8.4.2022. Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané 11.11.2019.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 08.04.2021.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK