Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Webové sídlo Trenčianskej župy dosiahlo najvyšší rating spomedzi všetkých krajských samospráv

MF SR v oblasti obsahu a funkčnosti monitorovalo v časovom horizonte jún až október 2015 webové sídla všetkých ôsmich krajských samospráv. Výsledné hodnotenie, resp. celkový percentuálny výsledok dodržiavania monitorovaných štandardov, vychádza z váhovaného pomeru celkovo troch podoblastí. Tými sú obsah webového sídla, komponenty a funkcionality webových sídiel a vizuálne rozloženie webových stránok.

V oblasti dodržiavania vizuálneho rozloženia aj v oblasti dodržiavania komponentov a funkcionalít webového sídla TSK dosiahol najvyššie možné hodnotenie, teda 100%. Dodržiavanie obsahu webového sídla TSK bolo ohodnotené ako druhé najlepšie: na 91,18%. Sumárnym zhodnotením týchto troch faktorov dosiahol TSK celkový rating v oblasti obsahu a funkčnosti webového sídla 95,59%, čím sa stal krajskou samosprávou s najfunkčnejším webovým sídlom.

Hodnoty ratingov pre segment krajských samospráv sa pohybujú v rozmedzí od 95,59% (TSK) do 64,37%, pričom priemerná hodnota v oblasti obsahu a funkčnosti bola 84,01%. Nadpriemerné a taktiež najlepšie umiestnenie sa webového sídla TSK spomedzi ostatných žúp je výsledkom transparentnej politiky TSK s dôrazom na otvorené fungovanie krajskej samosprávy, ku ktorému patrí aj prehľadné a funkčné webové sídlo s ľahko dostupnými informáciami.

tabulka informatizacia tsk.sk najlepsie

Tab.: Sumárne vyhodnotenie výsledkov monitorovania webových sídiel samosprávnych krajov v oblasti obsahu a funkčnosti (usporiadané podľa poradia), zdroj: www.informatizacia.sk

autor: vr

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK