Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Webové sídlo Trenčianskej župy dosiahlo najvyšší rating spomedzi všetkých krajských samospráv

Webové sídlo Trenčianskej župy dosiahlo najvyšší rating spomedzi všetkých krajských samospráv

MF SR v oblasti obsahu a funkčnosti monitorovalo v časovom horizonte jún až október 2015 webové sídla všetkých ôsmich krajských samospráv. Výsledné hodnotenie, resp. celkový percentuálny výsledok dodržiavania monitorovaných štandardov, vychádza z váhovaného pomeru celkovo troch podoblastí. Tými sú obsah webového sídla, komponenty a funkcionality webových sídiel a vizuálne rozloženie webových stránok.

V oblasti dodržiavania vizuálneho rozloženia aj v oblasti dodržiavania komponentov a funkcionalít webového sídla TSK dosiahol najvyššie možné hodnotenie, teda 100%. Dodržiavanie obsahu webového sídla TSK bolo ohodnotené ako druhé najlepšie: na 91,18%. Sumárnym zhodnotením týchto troch faktorov dosiahol TSK celkový rating v oblasti obsahu a funkčnosti webového sídla 95,59%, čím sa stal krajskou samosprávou s najfunkčnejším webovým sídlom.

Hodnoty ratingov pre segment krajských samospráv sa pohybujú v rozmedzí od 95,59% (TSK) do 64,37%, pričom priemerná hodnota v oblasti obsahu a funkčnosti bola 84,01%. Nadpriemerné a taktiež najlepšie umiestnenie sa webového sídla TSK spomedzi ostatných žúp je výsledkom transparentnej politiky TSK s dôrazom na otvorené fungovanie krajskej samosprávy, ku ktorému patrí aj prehľadné a funkčné webové sídlo s ľahko dostupnými informáciami.

tabulka informatizacia tsk.sk najlepsie

Tab.: Sumárne vyhodnotenie výsledkov monitorovania webových sídiel samosprávnych krajov v oblasti obsahu a funkčnosti (usporiadané podľa poradia), zdroj: www.informatizacia.sk

autor: vr

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK