Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poďakovania od Vás

Poďakovanie od Prvej základnej organizácie č. 17 Slovenského zväzu telesne postihnutých Trenčín

16. novembra 2018 |

Predseda 1. ZO č. 17 SZTP Trenčín ďakuje Trenčianskemu samosprávnemu kraju za poskytnutie finančného príspevku.

Poďakovanie od organizátora XXXVI. ročníka festivalu Folklórny Púchov

16. novembra 2018 |

Organizátor XXXVI. ročníka festivalu Folklórny Púchov ďakuje Trenčianskemu samosprávnemu kraju a jeho predsedovi za podporu a pomoc pri organizácii podujatia.

Poďakovanie od generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva

13. novembra 2018 |

Generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR ďakuje predsedovi TSK za spoluprácu a aktívny prístup pri organizácii Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018.

Poďakovanie od starostu obce Dulov

08. novembra 2018 |

Starosta obce Dulov ďakuje Trenčianskemu samosprávnemu kraju za sponzorstvo a podporu 48. ročníka Behu okolo Dulova.

Poďakovanie od organizačného výboru MňamFest 2018

06. novembra 2018 |

Organizačný výbor festivalu MňamFest 2018 ďakuje predsedovi TSK za prejavenú priazeň a pomoc pri organizáci

Poďakovanie od spokojnej pacientky NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

31. októbra 2018 |

Pacientka, ktorá absolvovala vyšetrenie v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, ďakuje za ochotný a ústretový prístup ošetrujúcich.

Poďakovanie od obyvateľa Novej Lehoty

26. októbra 2018 |

Obyvateľ obce Nová Lehota ďakuje Trenčianskemu samosprávnemu kraju a jeho predsedovi za ústretovosť a kvalitne odvedenú prácu pri oprave cesty medzi obcami Modrová a Nová Lehota.

Poďakovanie od Ústavu pamäti národa

23. októbra 2018 |

Ján Pálffy, podpredseda Správnej rady Ústavu pamäti národa ďakuje Trenčianskemu samosprávnemu kraju za dôstojné prípravy slávnostného oceňovania veteránov protikomunistického odboja z Trenčianskeho kraja.

Poďakovanie od Krajskej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Trenčín.

23. októbra 2018 |

Predseda Krajskej organizácie DPO SR Trenčín a člen Prezídia DPO SR Jozef Smolinský ďakuje Trenčianskemu samosprávnemu kraju a jeho zamestnancom a predsedovi za osobnú angažovanosť pri organizácii stretnutia dobrovoľných hasičov pri príležitosti stého výročia vzniku Československa.

Poďakovanie od Klubu navigačného lietania AIR SYMPATIA

18. októbra 2018 |

Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA ďakuje Trenčianskemu samosprávnemu kraju za neoceniteľné postoje smerujúce k podpore rozvoja slovenského vrcholového leteckého športu.

Poďakovanie od poľského občana za ústretovosť a rýchle vybavenie žiadosti.

16. októbra 2018 |

Poľský občan požiadal Trenčiansky samosprávny kraj o dva kusy DVD, na ktorom sú zachytené architektonické a prírodné pamiatky Trečianskeho kraja. Za kladné a rýchle vybavenie žiadosti poslal ďakovný e-mail.

Poďakovanie od starostu obce Skalka nad Váhom za organizáciu DOD TSK 2018

08. októbra 2018 |

Starosta obce Skalka nad Váhom ďakuje realizačnému tímu za organizáciu Dňa otvorených dverí Úradu TSK 2018.

Poďakovanie od riaditeľky DSS Adamovské Kochanovce za možnosť prezentácie zariadenia na DOD TSK 2018

08. októbra 2018 |

Riaditeľka Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce ďakuje za možnosť odprezentovať chod zariadenia i projektu Kaviareň na ceste na Dni otvorených dverí Úradu TSK 2018.

Poďakovanie od generálneho riaditeľa pretekov MCP Okolo Slovenska a prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky

28. septembra 2018 |

Generálny riaditeľ pretekov MCP Okolo Slovenska a prezident Slovenského zväzu cyklistiky ďakuje predsedovi TSK za osobnú nagažovanosť a podporu 62. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.

Poďakovanie od Organizačného výboru Dubnického folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou a mesta Dubnica nad Váhom

18. septembra 2018 |

Organizačný výbor Dubnického folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou ďakuje i v mene mesta Dubnica nad Váhom Trenčianskemu samosprávnemu kraju za podporu pri organizácii 25. ročníka DFF.

Poďakovanie od Jednoty dôchodcov Slovenska

13. septembra 2018 |

Krajská a základná organizácia 02 Jednoty dôchodcov na Slovensku ďakuje Trenčianskemu samosprávnemu kraju za významnú spoluprácu a činnosť v prospech celoživotného vzdelávania seniorov v trenčianskom regióne.

Poďakovanie od obce Košeca

07. septembra 2018 |

Obec Košeca ďakuje TSK za opravu asfaltového povrchu cesty III. triedy.

Poďakovanie od občianskeho združenia Seniori sami sebe

27. augusta 2018 |

Občianske združenie Seniori sami sebe ďakuje Trenčianskemu samosprávnemu kraju za možnosť zapojiť sa s projektom do Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK a získať tak finančný príspevok použitý na organizáciu a na technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Internet ako zdroj informácií a zábavy aj pre seniorov.

Poďakovanie od občianskeho združenia Ľudia pre hádzanú

24. augusta 2018 |

Poďakovanie od občianskeho združenia Ľudia pre hádzanú za poskytnutie finančného príspevku prostredníctvom Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK na nákup TATAMI pre deti a dorast hádzanárskeho klubu MŠK Považská Bystrica.

Poďakovanie od Centra voľného času Včielka Púchov

19. júla 2018 |

Centrum voľného času Včielka Púchov ďakuje Trenčianskemu samosprávnemu kraju za spoluprácu v školskom roku 2017/2018.

Poďakovanie od členov Mensa Slovensko

26. júna 2018 |

Mensa Slovensko ďakuje Trenčianskemu samosprávnemu kraju za poskytnutý finančný príspevok na organizáciu 8. ročníka súťaže IQ olympiáda.

Poďakovanie od Slovenského zväzu telesne postihnutých

26. júna 2018 |

Slovenský zväz telesne postihnutých, Prvá základná organizácia č. 17 v Trenčíne ďakuje Trenčianskemu samosprávnemu kraju za poskytnutie finančného príspevku pre potreby telesne postihnutých.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK