Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informovanie o stave a zjazdnosti ciest

Aktuálny stav ciest v kraji.

Trenčiansky  samosprávny kraj je vlastníkom ciest II. a III. triedy v zmysle §3d ods. 2 zákona č.135/1961 Zb., o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ak osobitný predpis neustanovuje inak. V rámci svojich kompetencií Trenčiansky samosprávny kraj a Správa ciest TSK, ako príspevková organizácia zhromažďuje informácie o zjazdnosti týchto ciest, ktoré poskytuje MDVaRR SR bezplatne. Tieto informácie môže poskytovať verejnosti.

Zverejňované informácie

Informácie o zjazdnosti ciest sú zverejnené na webovom portáli Slovenskej správy ciest.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky prevádzkuje portál Odoprave.info, na ktorom si môžete pozrieť aktuálnu dopravnú situáciu v kraji.

V rámci zimnej sezóny Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zverejňuje on-line mapu zimnej údržby ciest, na ktorej sa zobrazuje pohyb a činnosť vozidiel údržby ciest.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK