Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Schvaľovanie ordinačných hodín ambulancie

Ordinačné hodiny ambulantného zdravotníckeho zariadenia schvaľuje samosprávny kraj, v ktorom je prevádzkované.

Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy v súlade s ust. §11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) schvaľuje ordinačné hodiny ambulantných zdravotníckych zariadení.

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že zdravotnícke zariadenia sú povinné podľa ust. §79 ods. 1 písm. f/ zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti umiestniť ordinačné hodiny schválené samosprávnym krajom na viditeľnom mieste a tieto aj dodržiavať.

Podania

Zverejňované informácie

Ordinačné hodiny sú zverejňované pri údajoch zariadenia v zozname ambulantných zdravotníckych zariadení.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK