Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov pri výkone pôsobností v oblasti zdravotníctva a humánnej farmácie

Pri výkone pôsobností v oblasti zdravotníctva a humánnej farmácie na základe osobitných právnych predpisov prichádza k spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľom je nevyhnutnou požiadavkou na spracovanie a vybavenie žiadostí a výkon ostatných pôsobností v oblasti zdravotníctva a humánnej farmácie. Bez poskytnutia osobných údajov dotknutými osobami v žiadostiach a k nim patriacich prílohách nemôže vykonávať svoju pôsobnosť.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK