Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Dopravné obmedzenia

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 obce Skalka nad Váhom, Trenčín (externý odkaz)

Na čiastočnú dlhodobú uzávierku cesty II/507 v intraviláne obce Skalka nad Váhom, k.ú. Skalská Nová Ves (SO 320) z dôvodu realizácie stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“.

Správa ciest TSK

Čiastočná uzávierka štátnej cesty I/61 Trenčín (externý odkaz)

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto n/V. - Púchov, žel. km 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť 160 km/h, III. etapa

Správa ciest TSK

Čiastočná uzávierka pri ceste III/06128 v obci Adamovské Kochanovce (externý odkaz)

čiastočná uzávierka cesty III/06128 z dôvodu realizácie stavby: „Chodník pri ceste III/06128 v obci Adamovské Kochanovce.“

Správa ciest TSK

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 ul. Vlárska, Trenčín (externý odkaz)

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/507 cca ckm 131,629 – 131,735 (kumul.) - ul. Vlárska v intraviláne mesta Trenčín

Správa ciest TSK

Dlhodobá čiastočná uzávierka cesty I/9 Trenčín, Chocholná-Velčice (externý odkaz)

Čerpacia stanica PL Eurofuel - pravostranné odpočívadlo

Správa ciest TSK

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1884 Trenčín, Nemšová - Luborča (externý odkaz)

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1884 cca ckm 0,050 – 0,150; 0,620 – 0,720 a 0,860 – 1,230 (kumul.) v meste Nemšová, k.ú. Ľuborča (SO 200) a cesty III/1865 cca ckm 3,600 – 6,630 (kumul.) v obci Horná Súča (SO 800), z dôvodu realizácie stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“.

Správa ciest TSK

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1882, III/1889 Dolná Súča, Trenčín (externý odkaz)

Na čiastočnú dlhodobú uzávierku cesty III/1882, III/1889 v k.ú. Dolná Súča (SO 320 a SO 700) a cesty III/1882 v k.ú. Skalská Nová Ves (SO 320) a na úplnú dlhodobú uzávierku cesty III/1889 v k.ú. Dolná Súča (SO 700) z dôvodu realizácie stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“.

Správa ciest TSK

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v obci Kameničany, Trenčín (externý odkaz)

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km cca 148,980 – 149,670 v obci Kameničany z dôvodu realizácie stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ (SO 411).

Správa ciest TSK
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK