Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Dopravné obmedzenia

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty I64 Partizánske VeĽké Bielice ČOV Sever (externý odkaz)

realizácia stavby: „ČOV Sever, aktivita A - odvedenie odpadových vôd, región Partizánske“

Správa ciest TSK

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty I64 Partizánske Malé Bielice Malé Uherce ČOV Sever (externý odkaz)

realizácia stavby: „ČOV Sever, aktivita A - odvedenie odpadových vôd, región Partizánske“

Správa ciest TSK

Čiastočná krátkodobá uzávierka cesty II507 ul. Električná (externý odkaz)

Čiastočná krátkodobá uzávierka cesty II/507 (uzávierka pravého jazdného pruhu) v ckm 135,0 - ul. Električná v Trenčíne, k.ú. Trenčín z dôvodu realizácie stavebnej úpravy jestvujúceho vjazdu na parkovisko.

Správa ciest TSK

Čiastočná uzávierka cesty Trenčín, cesta III1912 Zliechov (externý odkaz)

Čiastočná uzávierka cesty III/1912 v km cca 11,100 – 13,600 z dôvodu realizácie stavby „ZLIECHOV – KOŠECKÉ ROVNÉ: REKONŠTRUKCIA VN Č. 203 MEDZI 203/ÚV/40 A 203/ÚV/19“.

Správa ciest TSK
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK