Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Dopravné obmedzenia

Celková uzávierka miestnej komunikácie Jozefa Lacu v meste Nemšová (externý odkaz)

Celková uzávierka miestnej komunikácie Jozefa Lacu v meste Nemšová, z dôvodu realizácie kanalizačného zberača a domových prípojok na vetve EB3.

Správa ciest TSK

Čiastočná uzávierka cesty I/61 Trenčín - I. etapa (externý odkaz)

OÚ Trenčín, odbor CDaPK vydáva povolenie na čiastočnú uzávierku cesty I/61, v úseku od km 125,1 do km 126,7

Správa ciest TSK

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1872 Trenčín, ul. Kubranská (externý odkaz)

Prejazdný zostáva jeden jazdný pruh (jednosmerná premávka) v smere centrum – Kubrica o šírke min. 2,75m, obchádzková trasa v smere do centra mesta Trenčín je vedená od križovatky ul. Kubranská s MK ul. Pred poľom cez kruhový objazd na ceste I/61 a po ceste I/61 ul. Gen. M. R. Štefánika smer centrum.

Správa ciest TSK

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1826 a III/1823 Bánovce nad Bebravou – časť Horné Ozorovce (externý odkaz)

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1826 a III/1823 v extraviláne mesta Bánovce nad Bebravou – časť Horné Ozorovce

Správa ciest TSK

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1770 Bánovce nad Bebravou – Horné Naštice (externý odkaz)

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1770 (III/05041) v intraviláne obce Horné Naštice

Správa ciest TSK

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty Bánovce nad Bebravou 130317 cesta II592 Rybany SPP (externý odkaz)

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty II/592 (v km 4,980 – 5,940), III/1837 (v km 0,000 – 0,100) a III/1838 (v km 0,000 – 0,050) v intraviláne obce Rybany

Správa ciest TSK

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty I64 Partizánske VeĽké Bielice ČOV Sever (externý odkaz)

realizácia stavby: „ČOV Sever, aktivita A - odvedenie odpadových vôd, región Partizánske“

Správa ciest TSK

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty I64 Partizánske Malé Bielice Malé Uherce ČOV Sever (externý odkaz)

realizácia stavby: „ČOV Sever, aktivita A - odvedenie odpadových vôd, región Partizánske“

Správa ciest TSK

Čiastočná krátkodobá uzávierka cesty II507 ul. Električná (externý odkaz)

Čiastočná krátkodobá uzávierka cesty II/507 (uzávierka pravého jazdného pruhu) v ckm 135,0 - ul. Električná v Trenčíne, k.ú. Trenčín z dôvodu realizácie stavebnej úpravy jestvujúceho vjazdu na parkovisko.

Správa ciest TSK
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK