Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Dopravné obmedzenia

Čiastočná uzávierka cesty I/61, Trenčín - Pod Sokolice ul. M.R.Štefánika (externý odkaz)

OÚ Trenčín, odbor CDaPK vydáva povolenie na zmenu čiastočnej uzávierky cesty I/61, v úseku od km 125,100 do km 126,700, z dôvodu zvláštneho užívania cesty pri rekonštrukcií plynovodu a plynových prípojok v rámci projektu stavby: „Rekonštrukcia plynovodov TN – Pod Sokolice, ul. M. R. Štefánika a okolie“ v k. ú.: Trenčín

Správa ciest TSK

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1881 ul. Istebnícka, Trenčín (externý odkaz)

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1881 cca ckm 0,053 – 0,300 (kumul.) - ul. Istebnícka v intraviláne mesta Trenčín.

Správa ciest TSK

Úplná uzávierka cesty III/1917 Trenčín (externý odkaz)

Úplná uzávierka cesty III/1917 v km cca 0,490 - 0891 v obci Slavnica z dôvodu realizácie stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ (SO 415).

Správa ciest TSK

Úplná dlhodobá uzávierka cesty III/1882, III/1889 Dolná Súča, Trenčín (externý odkaz)

Na úplnú dlhodobú uzávierku cesty III/1882, III/1889 v k.ú. Dolná Súča (SO 320 a SO 700) a cesty III/1882 v k.ú. Skalská Nová Ves (SO 320) a na úplnú dlhodobú uzávierku cesty III/1889 v k.ú. Dolná Súča (SO 700) z dôvodu realizácie stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“.

Správa ciest TSK

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1884 Trenčín, Nemšová - Luborča (externý odkaz)

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1884 cca ckm 0,050 – 0,150; 0,620 – 0,720 a 0,860 – 1,230 (kumul.) v meste Nemšová, k.ú. Ľuborča (SO 200) a cesty III/1865 cca ckm 3,600 – 6,630 (kumul.) v obci Horná Súča (SO 800), z dôvodu realizácie stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“.

Správa ciest TSK

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1882, III/1889 Dolná Súča, Trenčín (externý odkaz)

Na čiastočnú dlhodobú uzávierku cesty III/1882, III/1889 v k.ú. Dolná Súča (SO 320 a SO 700) a cesty III/1882 v k.ú. Skalská Nová Ves (SO 320) a na úplnú dlhodobú uzávierku cesty III/1889 v k.ú. Dolná Súča (SO 700) z dôvodu realizácie stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“.

Správa ciest TSK

(externý odkaz)

Čiastočná uzávierka cesty III/1916 v km cca 0,000 – 0,515 v obci Bolešov z dôvodu realizácie stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ (SO 406).

Správa ciest TSK

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v obci Kameničany, Trenčín (externý odkaz)

Čiastočná uzávierka cesty II/507 v km cca 148,980 – 149,670 v obci Kameničany z dôvodu realizácie stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ (SO 411).

Správa ciest TSK

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1826 a III/1823 Bánovce nad Bebravou – časť Horné Ozorovce (externý odkaz)

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1826 a III/1823 v extraviláne mesta Bánovce nad Bebravou – časť Horné Ozorovce

Správa ciest TSK

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1770 Bánovce nad Bebravou – Horné Naštice (externý odkaz)

Čiastočná dlhodobá uzávierka cesty III/1770 (III/05041) v intraviláne obce Horné Naštice

Správa ciest TSK
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK