Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Sadzby dane z motorových vozidiel Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2015

Od 1. januára 2015 nadobudol  účinnosť zákon  č. 361/2014 o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradí v plnej miere jedenástu časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. upravujúcu daň z motorových vozidiel.

Daň z motorových vozidiel nebude určená všeobecne záväznými nariadeniami jednotlivých vyšších územných celkov, ale je určená povinne a jednotne zákonom.

Sadzby dane sú od 1. januára 2015 jednotné pre celé územie Slovenskej republiky. Ročné sadzby dane sú upravené v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Celé znenie zákona č.361/2014 o dani z motorových vozidiel Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane prílohy nájdete po kliknutí sem.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK