Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Elektronické služby a podania

Informovanie o sadzobníku správnych poplatkov a sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií

Sadzobník všetkých poplatkov v rámci kompetencií TSK (všetky oblasti).

Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC

Informácie o návrhu rozpočtu VÚC a možnosti pripomienkovania.

Zverejňovanie rozpočtu VÚC

Základom finančného hospodárenia Trenčianského samosprávneho kraja je rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov (záväzný v príslušnom rozpočtovom roku s výhľadom aj na obdobie ďalších dvoch rokov).

Informovanie o návrhu záverečného účtu VÚC

Informácie o návrhu záverečného účtu VÚC a možnosti pripomienkovania.

Zverejňovanie záverečného účtu VÚC

Informácie o legislatívne platnom zverejnení zavŕšenia rozpočtového procesu, ktorý vyjadruje výsledky hospodárenia TSK.

Poskytovanie dotácií z rozpočtu VÚC

Obsahuje 2 podania

TSK poskytuje dotácie na verejnoprospešné účely pre obyvateľov kraja týkajúce sa športových, kultúrnych, sociálnych a vzdelávacích akcií/projektov.

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Obsahuje 10 podaní

Možnosť získania finančného príspevku z rozpočtu TSK na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Informovanie o dani z motorového vozidla

Aké sú aktuálne dane z motorových vozidiel?

Poskytovanie grantov na realizáciu environmentálnych projektov v kraji

Obsahuje 1 podanie

Máte nápad na podpora alebo činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia? Informujte sa ako požiadať o grant.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK