Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Školské financovanie

Návrhy zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča na rok 2023

20. decembra 2022 |

TSK týmto informuje zriaďovateľov cirkevných a súkromných školských zariadení o zverejnení návrhov zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča na rok 2023 podľa § 9aa zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „596/2003 Z.z.“).

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023

12. septembra 2022 |

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2023 zriaďovateľom cirkevných a súkromných jazykových škôl a školských zariadení (ďalej len „ JŠ a ŠZ“) v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK