Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznamy a voľné obvody v TSK

Aktuálne voľné obvody su označené zelenou značkou - Aktuálne.

Informácia o neobsadených lekárskych miestach v TSK v špecializačnom odbore pediatria – všeobecný lekár pre deti a dorast

02. februára 2023 | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci na základe ust. § 6d ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o neobsadených lekárskych miestach v Trenčianskom samosprávnom kraji na základe vyhodnocovania stavu siete podľa § 5 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Informácia o neobsadených lekárskych miestach v TSK v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo – všeobecný lekár pre dospelých

02. februára 2023 | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci na základe ust. § 6d ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o neobsadených lekárskych miestach v Trenčianskom samosprávnom kraji na základe vyhodnocovania stavu siete podľa § 5 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Poliklinika Ministerstva obrany na Partizánskej ulici v Trenčíne (Vojenská poliklinika) oznamuje záujemcom o očkovanie

21. októbra 2021 |

Poliklinika Ministerstva obrany na Partizánskej ulici v Trenčíne (Vojenská poliklinika) oznamuje záujemcom o očkovanie, že očkovanie prebieha nasledovne.

Oznam pre pacientov MUDr. Ireny Novotovej

20. októbra 2021 | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci oznamuje občanom, že MUDr. Irena Novotová na vlastnú žiadosť ukončila prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast k 30.9.2021.

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre dospelých v Prievidzi

13. augusta 2020 | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých v Prievidzi.

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre dospelých v obci Papradno

13. augusta 2020 | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých v obci Papradno.

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre deti a dorast Brezová pod Bradlom

05. februára 2020 | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá lekára pediatra, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast v Brezovej pod Bradlom.

OZNAM pre pacientov MUDr. Heleny Benkovičovej

06. septembra 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie oznamuje, že spoločnosť MUDr. Helena Benkovičová s.r.o., ktorá prevádzkovala všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast s miestom prevádzkovania Hrnčírikova 1506/5, 958 01 Partizánske ukončila k 31.8.2019 poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

OZNAM pre pacientov MUDr. Márie Šamkovej

06. septembra 2019 |

Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie oznamuje, že MUDr. Mária Šamková, ktorá prevádzkovala všeobecnú ambulanciu pre dospelých s miestom prevádzkovania Svätoplukova 90/14, 971 01 Prievidza ukončila k 31.8.2019 poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre dospelých v obci PREČÍN

06. septembra 2019 | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých v obci Prečín, prípadne v obci Domaniža od 1. 10. 2019.

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre dospelých v Prievidzi

06. septembra 2019 | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých v Prievidzi od 1. 10. 2019.

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre deti a dorast obce Beluša a Pružina

06. septembra 2019 | Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá lekára - pediatra, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast v obciach Beluša a Pružina. Zdravotný obvod je uvoľnený od 1. apríla 2019.

<< < 1 2 3 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK