Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznamy a voľné obvody v TSK

Aktuálne voľné obvody su označené zelenou značkou - Aktuálne.

Poliklinika Ministerstva obrany na Partizánskej ulici v Trenčíne (Vojenská poliklinika) oznamuje záujemcom o očkovanie

Poliklinika Ministerstva obrany na Partizánskej ulici v Trenčíne (Vojenská poliklinika) oznamuje záujemcom o očkovanie, že očkovanie prebieha nasledovne.

Oznam pre pacientov MUDr. Ireny Novotovej

Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci oznamuje občanom, že MUDr. Irena Novotová na vlastnú žiadosť ukončila prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast k 30.9.2021.

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre dospelých v Prievidzi

Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých v Prievidzi.

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre dospelých v obci Papradno

Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých v obci Papradno.

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre deti a dorast Brezová pod Bradlom

Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá lekára pediatra, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast v Brezovej pod Bradlom.

OZNAM pre pacientov MUDr. Heleny Benkovičovej

Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie oznamuje, že spoločnosť MUDr. Helena Benkovičová s.r.o., ktorá prevádzkovala všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast s miestom prevádzkovania Hrnčírikova 1506/5, 958 01 Partizánske ukončila k 31.8.2019 poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

OZNAM pre pacientov MUDr. Márie Šamkovej

Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie oznamuje, že MUDr. Mária Šamková, ktorá prevádzkovala všeobecnú ambulanciu pre dospelých s miestom prevádzkovania Svätoplukova 90/14, 971 01 Prievidza ukončila k 31.8.2019 poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre dospelých v obci PREČÍN

Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých v obci Prečín, prípadne v obci Domaniža od 1. 10. 2019.

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre dospelých v Prievidzi

Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých v Prievidzi od 1. 10. 2019.

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre deti a dorast obce Beluša a Pružina

Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá lekára - pediatra, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast v obciach Beluša a Pružina. Zdravotný obvod je uvoľnený od 1. apríla 2019.

Oznam pre pacientov MUDr. Jozefa Klinovského, Ilava

Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie oznamuje, že dňom 2.5.2019 ukončil poskytovanie zdravotnej starostlivosti MUDr. Jozef Klinovský, všeobecná ambulancia pre dospelých, s miestom prevádzkovania Ľ. Štúra 3, 019 01 Ilava.

Ponuka na obsadenie voľneného obvodu – všeobecný lekár pre dospelých v obci UHROVEC

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých v obci UHROVEC od 1. júla 2018. V zdravotnom obvode je 1 300 poistencov s perspektívou jeho rozšírenia na cca 2 000.

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre deti a dorast Nové Mesto nad Váhom

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá lekára - pediatra, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast v Novom Meste nad Váhom od 1. apríla 2018. V zdravotnom obvode je 1 002 poistencov (deti a dorast).

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – zubný lekár Myjava

Aktuálne

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá zubného lekára, ktorý by mal záujem prevádzkovať ambulanciu zubného lekárstva v meste Myjava od 1. januára 2018.

TSK hľadá zubného lekára na prevádzkovanie ambulancie zubného lekárstva v meste Bánovce nad Bebravou

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá zubného lekára, ktorý by mal záujem prevádzkovať ambulanciu zubného lekárstva v meste Bánovce nad Bebravou od 1. januára 2018. V zdravotnom obvode je nad 3 000 poistencov.

TSK hľadá poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na prevádzkovanie psychiatrickej ambulancie v Dubnici nad Váhom

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý by mal záujem prevádzkovať psychiatrickú ambulanciu v Dubnici nad Váhom od 1. januára 2018. Dôvodom je ukončenie činnosti existujúcej psychiatrickej ambulancie k 31. 12. 2017.

TSK hľadá poskytovateľa lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých v okrese Púchov

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá poskytovateľa lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých pre okres Púchov, ktorý má záujem prevádzkovať ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých s miestom prevádzkovania v meste Púchov.

Voľný obvod všeobecného lekára pre dospelých v Bánovciach nad Bebravou

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých s miestom prevádzkovania v meste Bánovce nad Bebravou.

Voľný obvod všeobecného lekára pre dospelých v Považskej Bystrici

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých s miestom prevádzkovania v meste Považská Bystrica. V zdravotnom obvode sa nachádza 2400 kapitovaných poistencov.

Voľný obvod všeobecného lekára pre dospelých v obci Lúky

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých s miestom prevádzkovania v obci Lúky od 1.6.2016.

TSK hľadá poskytovateľa lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých v okrese Púchov

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá poskytovateľa lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých v okrese Púchov, ktorý má záujem prevádzkovať ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých s miestom prevádzkovania v meste Púchov.

Voľný obvod všeobecného lekára pre dospelých v Trenčíne

Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade s ust. § 2 ods. 23 zákona číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rieši zabezpečenie poskytovania všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých, s miestom prevádzkovania: Gagarinova 1, Trenčín.

Voľný obvod všeobecného lekára pre dospelých v Udiči

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých s miestom prevádzkovania v Udiči.

Voľny obvod všeobecného lekára pre dospelých v Považskej Bystrici

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých s miestom prevádzkovania v meste Považská Bystrica.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK