Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre deti a dorast Brezová pod Bradlom

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá lekára pediatra, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast v Brezovej pod Bradlom. Zdravotný obvod bude uvoľnený od 1. apríla 2020. V  zdravotnom obvode je 730 poistencov (detí).

Zdravotný obvod pozostáva z mesta Brezová pod Bradlom a nasledovných obcí: Bukovec, Košariská, Priepasné.

Podmienkou je ukončené VŠ vzdelanie – lekárska fakulta a získaná špecializácia v špecializačnom odbore pediatria.

V prípade Vášho záujmu o prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast v Brezovej pod Bradlom sa môžete písomne obrátiť na Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – vzory žiadostí pre fyzické aj právnické osoby sú zverejnené na www stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja v časti zdravotníctvo.

Podrobnejšie informácie o uvoľnenom obvode poskytne PhDr. Elena Štefíková, MPH, vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci na telefónnom čísle 032/65 55 152, 0901 918 183,  e-mail: elena.stefikova@tsk.sk

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast sa nachádza v priestoroch zdravotného strediska, ktoré patrí do vlastníctva mesta Brezová pod Bradlom. Priestory sú bezbariérové, nachádzajú sa na prízemí ZS, možnosť parkovania pri ambulancii. Mesto Brezová pod Bradlom poskytne prípadnému záujemcovi ubytovanie a ďalšie benefity. Podrobnejšie informácie záujemcovi poskytne Ing. Ján Michálek, prednosta MÚ na telefónnom čísle 0905 722 856, alebo e-mail: jan.michalek@brezova.sk

Žiadame záujemcov o prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast s miestom prevádzkovania v Brezovej pod Bradlom, aby svoje žiadosti o vydanie povolenia zasielali na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

K dolnej stanici 7282/20A

911 01  Trenčín

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK