Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznamovanie prekážok v prevádzkovaní lekárne

Prevádzkovateľ je povinný o zatvorenej lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok informovať samosprávny kraj.

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o liekoch a ZP") ustanovením § 23 ods. 1 písm. w) ukladá držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti povinnosť oznámiť farmaceutovi samosprávneho kraja vopred hromadné čerpanie dovolenky alebo iné prekážky poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok.

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti sa dopustí iného správneho deliktu na úseku humánnej farmácie, podľa ust. § 138 ods. 5, písm. v) zákona o liekoch a ZP, ak neoznámi vopred farmaceutovi samosprávneho kraja hromadné čerpanie dovolenky alebo iné prekážky poskytovania lekárenskej staroslivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok. Upozorňujeme, že za iné správne delikty v zmysle ust. § 138 ods. 5 zákona o liekoch a ZP, samosprávny kraj uloží pokutu od 500 € do 25 000 € v súlade s ust. § 138 ods. 26 zákona o liekoch a ZP.

Odporúčanie:

Pre nahlásenie prekážky v prevádzkovaní môže poskytovateľ komfortne využiť aplikáciu LEKAREN.e-vuc.sk.

Cez aplikáciu LEKÁREŇ je možné pohodlne nahlásiť aj dočasnú úpravu prevádzkového času z dôvodu krízovej situáce v súvislosti s ochorením Covid-19.

Podania

Zverejňované informácie

Občania sú o dovolenkách a iných prekážkach v prevádzkovaní informovaní v rámci zverejňovaných údajov o konkrétnych lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok.

Ak máte mobilný telefón s GPS alebo vie Váš prehliadač zistiť polohu a chcete zistiť, kde je najbližšia lekáreň, ambulantná pohotovostná služba alebo nemocnica, použite aplikáciu Otvorená lekáreň.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK