Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ochrana obyvateľstva

Ochrana pri úniku nebezpečnej chemickej látky

Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože alebo narušujú metabolizmus postihnutého.

Ochrana pred biologickými látkami

Biologické nebezpečné látky môžu byť použité vo forme aerosólu vytvoreného v ovzduší alebo uzatvorenom priestore priamo alebo prostredníctvom vetracích zariadení, vypustením infikovaného hmyzu, infikovaním vodných zdrojov, potravín, alebo krmovín.

Ochrana v prípade úniku rádioaktívnej látky

Rádioaktívne látky pri svojom samovoľnom rozpade vysielajú neviditeľné žiarenie, ktoré má schopnosť prenikať hmotou, čím môže spôsobiť nežiaduce ožiarenie organizmu.

Ochrana pred povodňami

O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi zo svojich korýt a zaplaví priľahlé územie.

Ochrana v prípade výhražných anonymných telefonátov

Výhražné anonymné telefonáty najčastejšie oznamujú uloženie bomby. Zamerané sú na vyvolanie strachu a paniky v objektoch s väčším sústredením osôb.

Ochrana v prípade prevzatia podozrivej zásielky

Došlú zásielku je potrebné zhodnotiť na základe sprievodných znakov podozrivej poštovej zásielky.

Evakuačná batožina

Odporúčaný obsah a hmotnosť evakuačnej batožiny.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK