Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ochrana pred biologickými látkami

Biologické nebezpečné látky môžu byť použité vo forme aerosólu (baktérie, vírusy) vytvoreného v ovzduší alebo uzatvorenom priestore priamo alebo prostredníctvom vetracích zariadení, vypustením infikovaného hmyzu (vši, blchy, muchy a pod.), infikovaním vodných zdrojov, potravín, alebo krmovín. Postihnutý použitie biologických prostriedkov spravidla nezistí ihneď po ich použití. Pri podozrení ich použitia sa výskyt zisťuje odberom vzoriek a následnou mikrobiologickou analýzou.

Pri podozrení z úniku alebo pri úniku biologickej látky resp. pri použití biologických prostriedkov postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky.

Zvlášť je potrebné:

  • dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia,
  • sledovať informácie o situácii poskytované miestnou samosprávou,
  • nedotýkať sa podozrivých zásielok a predmetov,
  • vysypaný prášok, vyliatu kvapalinu zo zásielky neutierať, okamžite prikryť,
  • opustiť miestnosť, vypnúť ventiláciu.
  • umyť si ruky mydlom,
  • vyzliecť kontaminované oblečenie,
  • kontaktovať záchranné zložky,
  • hlásiť podozrenie z ochorenia alebo zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat príslušnej obci alebo zdravotníckemu zariadeniu.

Pri vyhlásení karantény platí zákaz zhromažďovania osôb a zákaz voľného pohybu mimo uzatvorených priestorov bez nasadených ochranných prostriedkov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK