Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ochrana v prípade výhražných anonymných telefonátov

Výhražné anonymné telefonáty najčastejšie oznamujú uloženie bomby. Zamerané sú na vyvolanie strachu a paniky v objektoch s väčším sústredením osôb. Aj keď väčšinou ide o planý poplach, treba počítať s tým, že anonymná vyhrážka môže byť uskutočnená. Pre posudzovanie vážnosti situácie a pre voľbu opatrení je dôležité správne chovanie pri prijatí oznámenia vyhrážky bombovým útokom.

V priebehu telefonického hovoru je dôležité:

 • pozorne počúvať
 • volaného neprerušovať
 • okamžite písať poznámky
 • získať čo najviac informácií
 • predlžovať hovor kladením otázok
 • zaznamenať údaje o volajúcom (napr. pohlavie, dialekt, prízvuk, spôsob hovorenia, odhad veku, zvuky v pozadí)

Ako ďalej konať:

 1. ohlásiť udalosť na linku tiesňového volania 112,
 2. oznámiť udalosť vedúcemu organizácie,
 3. po vydaní príkazu o opustení budovy je nutné dodržať tieto zásady:
  • všetky osobné veci vziať so sebou,
  • obvykle otvorené skrine, zásuvky, písacie stoly nezamykať,
  • všetky schránky obvykle zamknuté (pokladne, trezory) zamknúť,
  • vypnúť počítače a všetky elektrické spotrebiče,
  • otvoriť všetky okná a dvere, ak je to možné,
 4. budovu opustiť po vyznačených evakuačných trasách,
 5. zhromaždiť sa na určenom mieste, kde čakať na ukončenie poplachu,
 6. do budovy sa vrátiť až na pokyn príslušných orgánov.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK