Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK

Vyhodnotenie Regionálnej stratégie VaV v TSK za školský rok 2021 - 2022

12. októbra 2022 |

Trenčiansky samosprávny kraj podľa § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri TSK a Rade vlády SR každoročne vydáva vyhodnotenie priebežného plnenia regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania.

Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v TSK na roky 2021 - 2025

21. októbra 2021 |

Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania je základný strategický dokument, ktorý prestavuje východisko pre výkon kompetencií samosprávneho kraja v oblasti utvárania podmienok na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä na stredných školách, a na rozvoj celoživotného vzdelávania.

Návrh - Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2021 - 2025

16. augusta 2021 |

Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania je základný strategický dokument, ktorý prestavuje východisko pre výkon kompetencií samosprávneho kraja v oblasti utvárania podmienok na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä na stredných školách, a na rozvoj celoživotného vzdelávania.

Aktualizácia strategického dokumentu Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-2020

30. októbra 2020 |

V súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. Trenčiansky samosprávny kraj aktualizuje strategický dokument „Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 - 2020" na základe analýz a prognóz o vývoji trhu práce (zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny).

Aktualizácia strategického dokumentu Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-2020

31. októbra 2019 |

V súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. Trenčiansky samosprávny kraj aktualizuje strategický dokument „Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 - 2020" na základe analýz a prognóz o vývoji trhu práce (zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny).

Aktualizácia strategického dokumentu Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-2020

23. októbra 2018 |

V súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. Trenčiansky samosprávny kraj aktualizuje strategický dokument „Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 - 2020" na základe analýz a prognóz o vývoji trhu práce (zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny).

Aktualizácia strategického dokumentu Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-2020

29. septembra 2017 |

V súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. Trenčiansky samosprávny kraj aktualizuje strategický dokument „Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 - 2020" na základe analýz a prognóz o vývoji trhu práce (zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny).

Aktualizácia strategického dokumentu Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-2020

27. septembra 2016 |

V súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 405/2016 zo zasadnutia konaného dňa 26.09.2016

Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013 - 2020

30. septembra 2015 |

Trenčianskému samosprávnemu kraju bola schválená žiadosť o poskytnutie NFP v rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01, na základe čoho bola vyhlásená verejná súťaž na vypracovanie dokumentu.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK