Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Aktualizácia strategického dokumentu Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-2020

Trenčiansky samosprávny kraj podľa § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.") po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom kraji a Rade vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu každoročne aktualizuje regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce.

V súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. Trenčiansky samosprávny kraj aktualizuje strategický dokument „Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 - 2020" na základe analýz a prognóz o vývoji trhu práce (zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny).

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK