Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

05. apríla 2022 |

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 schválená Uznesením č. 835/2022 na XXXV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 21.03.2022.

Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

07. februára 2022 |

Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle ustanovenia § 83 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje „Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“ na verejnú diskusiu.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020 – aktualizácia 2018

30. januára 2019 |

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 - 2020 schválená Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28.01.2019.

Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020 – aktualizácia 2018

12. decembra 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle ustanovenia § 83 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje  „Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020 – aktualizácia 2018“ na verejnú diskusiu.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020

12. apríla 2018 |

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 - 2020 schválená Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 26.09.2016, uznesením č. 403/2016.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb TSK

21. júla 2015 |

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja bola schválená na XXIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 26.08.2009 uznesením číslo 860/2009.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK