Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

05. apríla 2022 |

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030 schválená Uznesením č. 835/2022 na XXXV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 21.03.2022.

Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

07. februára 2022 |

Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle ustanovenia § 83 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje „Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“ na verejnú diskusiu.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020 – aktualizácia 2018

30. januára 2019 |

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 - 2020 schválená Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28.01.2019.

Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020 – aktualizácia 2018

12. decembra 2018 |

Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle ustanovenia § 83 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje  „Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015-2020 – aktualizácia 2018“ na verejnú diskusiu.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020

12. apríla 2018 |

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 - 2020 schválená Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 26.09.2016, uznesením č. 403/2016.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb TSK

21. júla 2015 |

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja bola schválená na XXIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 26.08.2009 uznesením číslo 860/2009.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK