Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Kultúra

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky rozvoja kultúry v kraji prostredníctvom 12 kultúrnych
organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v úzkej spolupráci s kultúrnymi zariadeniami samospráv miest a obcí.

Históriu regiónu reprezentuje Trenčianske múzeum patriace medzi najstaršie múzeá na Slovensku, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.
Hornonitrianska hvezdáreň vo Malých Bieliciach je jediným špecializovaným zariadením v Trenčianskom kraji, zaoberajúcim sa astronómiou a príbuznými technickými vedami.

Aktuality

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK