Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Geografický informačný systém

V oblasti územnoplánovacej dokumentácie v rámci odbornej verejnosti je dnes už bežným štandardom používanie desktopových nástrojov (aplikácií bežiacich v rámci jedného stolového počítača) geografického informačného systému v skratke GIS, ktorý spĺňa vyššie spomenuté kritériá.

Pre sprístupnenie týchto moderných technológií ako i pre skvalitnenie poskytovania územnoplánovacích výstupov samotných smerom k verejnosti pristúpili sme ku vybudovaniu serverového GIS riešenia, ktoré umožňuje využitie základných funkcií pri práci s mapovými podkladmi ako i s ich atribútmi bez nutnosti použitia špeciálneho softvéru pre koncových odberateľov.

Geografický informačný systém je súčasťou eGov služieb TSK

Náhľady jednotlivých výkresov územno-plánovacej dokumentácie.

Komplexný urbanistický návrh Výkres dopravy a technickej infraštruktúry Výkres krajinnej štruktúry a územný systém ekologickej stability Výkres perspektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK