Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Organizačný poriadok Úradu TSK

Organizačný poriadok Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja je základným vnútorným organizačným predpisom Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovuje vnútornú organizáciu úradu, skladbu pracovných pozícií, rozsah oprávnení a zodpovednosti zamestnancov, pôsobnosť a vzájomné vzťahy organizačných útvarov.

Tento poriadok vydáva Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne podľa § 21 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (zákon o samosprávnych krajoch).

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK