Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Organizačný poriadok Úradu TSK

Organizačný poriadok Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja je základným vnútorným organizačným predpisom Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovuje vnútornú organizáciu úradu, skladbu pracovných pozícií, rozsah oprávnení a zodpovednosti zamestnancov, pôsobnosť a vzájomné vzťahy organizačných útvarov.

Tento poriadok vydáva Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne podľa § 21 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (zákon o samosprávnych krajoch).

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK