Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o schválenie DOPLNKOVÝCH ordinačných hodín ambulancie

Pozor! Skôr ako môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požiadať o schválenie doplnkových ordinačných hodín, musí:

 • uzavrieť zmluvu so zdravotnou poisťovňou,
 • používať na objednávanie pacientov informačný systém, ktorý má overenie zhody od NCZI,
 • zaregistrovať sa v informačnom systéme na objednávanie osôb prevádzkovanom NCZI.

Doplnkové ordinačné hodiny musia spĺňať tieto kritériá:

 • doplnkové ordinačné hodiny musia byť v jednom dni tvorené súvislým úsekom bez prestávok,
 • v jednom týždni nemôže súčet doplnkových ordinačných hodín prekročiť 30% súčtu ordinačných hodín,
 • začínajú po 13-tej hodine a končia na konci pracovnej doby alebo začínajú kedykoľvek, ak ambulancia v ten deň nemá ordinačné hodiny a nejedná sa o všeobecnú ambulanciu.

Žiadosť o schválenie DOPLNKOVÝCH ordinačných hodín by mala obsahovať:

 • identifikáciu poskytovateľa (IČO, názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby);
 • identifikáciu zdravotníckeho zariadenia (IdZZ ambulantného zariadenia);
 • deň, od ktorého by mali nové ordinačné hodiny platiť;
 • pre každý deň maximálne 1 časový úsek
 • doplnkové informácie pre pacientov

Odporúčanie:
Pre žiadosť o schválenie ordinačných hodín môže poskytovateľ komfortne využiť aplikáciu AMBULANCIA.e-vuc.sk.

Správne poplatky

bez poplatku

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Doplňujúce informácie

Upozorňujeme na povinnosti poskytovateľa v súvislosti s doplnkovými ordinačnými hodinami:

 • umiestniť na viditeľnom mieste doplnkové ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom a označiť ich nápisom „DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY“,
 • mať uzavretú zmluvu so zdravotnou poisťovňou,
 • na objednávanie pacientov používať informačný systém, ktorý má overenie zhody od NCZI,
 • byť registrovaný v informačnom systéme na objednávanie osôb prevádzkovanom NCZI,
 • v elektronickej podobe zdravotnej poisťovni do 20. dňa nasledujúceho mesiaca oznamovať zoznam vyšetrených pacientov (meno, priezvisko a rodné alebo iné identifikačné číslo)

Pre samotné vyšetrenie platí:

 • pacient sa musí na vyšetrenie objednať cez certifikovaný informačný systém na objednávanie pacientov (NCZI),
 • pacient musí byť vyšetrený najneskôr do 20 dní po objednaní sa na termín,
 • pacient za vyšetrenie platí, a to maximálne 30€,
 • pacient vyšetrený vo všeobecnej ambulancii musí mať s poskytovateľom uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti,
 • pacient nemusí mať "výmenný lístok" od všeobecného lekára,
 • zdravotná dokumentácia musí obsahovať pacientom podpísaný zápis s "poučením o doplnkových ordinačných hodinách" a výškou úhrady,
 • počet vyšetrených pacientov v rámci doplnkových ordinačných hodín nesmie v kalendárnom mesiaci prekročiť 30% z počtu pacientov vyšetrených v rámci ordinačných.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK