Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o schválenie ordinačných hodín ambulancie

Žiadosť by mala obsahovať

  • identifikáciu poskytovateľa (IČO, názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby);
  • identifikáciu zdravotníckeho zariadenia (IdZZ ambulantného zariadenia);
  • deň, od ktorého by mali nové ordinačné hodiny platiť;
  • pre každý deň časový úsek
  • doplnkové informácie pre pacientov

Odporúčanie:

Pre žiadosť o schválenie ordinačných hodín môže poskytovateľ komfortne využiť aplikáciu AMBULANCIA.e-vuc.sk.

Správne poplatky

bez poplatku

Elektronický formulár na vyplnenie

Formuláre na prevzatie a vytlačenie

Doplňujúce informácie

Upozorňujeme na skutočnosť, že zdravotnícke zariadenia sú povinné podľa ust. §79 ods. 1 písm. za) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom a doplnkové ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom, ak sú určené, a označiť doplnkové ordinačné hodiny nápisom „DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY“ a schválené ordinačné hodiny a doplnkové ordinačné hodiny dodržiavať; povinnosť dodržiavať doplnkové ordinačné hodiny neplatí v čase, v ktorom poskytovateľ nemá objednaných pacientov.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK