Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Mediálne výstupy

Trenčiansky samosprávny kraj realizuje vonkajšiu mediálnu komunikáciu smerom k obyvateľom v súlade so zákonom 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších celkov, ktorým zabezpečuje potreby občanov. K nim patrí aj zákonom dané právo na otvorenú a objektívnu verejnú informovanosť, ktoré majú samosprávne kraje napĺňať v súlade so zákonom 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) a zákon 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon).

V súlade s týmito právnymi normami využíva Trenčiansky samosprávny kraj  najvhodnejšie formy a spôsoby tvorenia a šírenia informácií smerom k širokej verejnosti. S cieľom zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov kraja o aktuálnom dianí a významných udalostiach a rozhodnutiach v kraji Trenčianska župa využíva niekoľko komunikačných kanálov a ich vzájomné kombinácie.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK