Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Chcem vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva

Verejnosť má možnosť vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva TSK bez predchádzajúceho schvaľovania poslancami zastupiteľstva. Stačí ak najmenej 72 hodín pred konaním zastupiteľstva požiada predsedu o možnosť vystúpenia.

Predsedajúci takejto osobe na zastupiteľstve udelí slovo v trvaní maximálne 5 minút.

Osoba v žiadosti o vystúpenie uvedie:

  • svoje meno a priezvisko,
  • trvalé bydlisko,
  • telefónny kontakt,
  • ku ktorému bodu programu žiada vystúpiť a stručný obsah plánovaného príspevku.

V určenej lehote musí byť žiadosť doručená:

  • a to buď písomne na adresu TSK
  • alebo elektronicky na e-mailovú adresu predseda@tsk.sk.

Zastupiteľstvo hlasovaním môže rozhodnúť o predĺžení časového trvania udeleného slova vystupujúcemu. V prípade, že táto osoba chce vystúpiť k problematike, ktorá je predmetom rokovania, predsedajúci jej udelí slovo priamo k prerokúvanému bodu programu. V prípade, že chce vystúpiť k problematike, ktorá nie je predmetom rokovania, predsedajúci mu udelí slovo v bode Slovo pre verejnosť. Predseda môže umožniť vystúpenie takejto osoby aj prostredníctvom telemostu alebo telefonicky, pokiaľ to technické prostriedky budú umožňovať. Ak sa vystupujúci odchyľuje od prejednávanej témy, alebo sa správa iným nevhodným spôsobom, môže mu predseda odobrať slovo. Osoba prítomná na zastupiteľstve je povinná sa pred vystúpením legitimovať na určenom mieste.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK