Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zmluvy

Dátum uzatvorenia Číslo zmluvy / Predmet 2. strana / IČO PDF
28. marca 2017 Zmluva č. 2017/0227
Nájomná zmluva
SPIN Prievidza s.r.o.
IČO: 31574335
PDF 511,17 kB
28. marca 2017 Dodatok č. 2016/0605-10
Nájomná zmluva - SOU Bánovce nad bebravou
Ing.Milan Gbelský
IČO: 36116980
PDF 826,3 kB
28. marca 2017 Zmluva č. 2017/0226
Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telecom, a.s.
IČO: 35763469
PDF 158,33 kB
28. marca 2017 Dodatok č. 2017/0078-10
Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 8/2011
JUDr. Mária Gbelská
IČO: 31142923
PDF 87,67 kB
28. marca 2017 Zmluva č. 2017/0225
Zmluva na výkon stavebného dozoru
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
IČO: 33655308
PDF 333,68 kB
28. marca 2017 Zmluva č. 2017/0224
Zmluva o nájme nájme nebytových priestorov
RadioLAN, spol. s.r.o.
IČO: 35892641
PDF 408,03 kB
24. marca 2017 Zmluva č. 2017/0220
Zmluva o dielo č. Z201711214_Z
Progressum, s.r.o.
IČO: 47344806
PDF 138,97 kB
22. marca 2017 Dodatok č. 2004/0023-17
Dodatok č. 17 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO: 36126624
PDF 4,76 MB
22. marca 2017 Dodatok č. 2004/0023-16
Dodatok č. 16 k Zmluve o poslytovaní verejných služieb
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
IČO: 36126624
PDF 4,53 MB
22. marca 2017 Dodatok č. 2004/0023-15
Dodatok č. 15 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
IČO: 36126624
PDF 4,79 MB
20. marca 2017 Zmluva č. 2017/0219
Dohoda o započítaní pohľadávok
emPulse s.r.o.
IČO: 44763247
PDF 3,07 MB
20. marca 2017 Zmluva č. 2017/0218
Dohoda o započítaní pohľadávok
Popradská tlačiareň,vydavateľstvo s.r.o.
IČO: 44021763
PDF 1,76 MB
23. februára 2017 Zmluva č. 2017/0215
Zmluva o spolupráci
The Duke of Edinburghś International Award Slovensko o.z.
IČO: 42418232
PDF 3,14 MB
17. marca 2017 Zmluva č. 2017/0214
Licenčná zmluva
-
IČO:
PDF 1,25 MB
13. marca 2017 Zmluva č. 2017/0216
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Ministerstvo životného prostredia Nám.Ľ.Štúra 1 812 35 Bratislava
IČO: 42181810
PDF 1,26 MB
17. marca 2017 Dodatok č. 2017/0049-1
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
Komunita Kráľovnej pokoja, Radošina
IČO: 34003681
PDF 155,27 kB
15. marca 2017 Zmluva č. 2017/0210
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
PDF 3,97 MB
15. marca 2017 Zmluva č. 2017/0211
Zmluva o budúcej zámennej zmluve
Obec Trenčianska Turná
IČO: 00312053
PDF 2,69 MB
15. marca 2017 Dodatok č. 2017/0046-1
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
SENIOR Nitrianske Rudno n.o.
IČO: 37923510
PDF 475,42 kB
13. marca 2017 Zmluva č. 2017/0207
Dohoda o započítaní pohľadávok
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
IČO: 35860073
PDF 2,28 MB
13. marca 2017 Zmluva č. 2017/0208
Dohoda o započítaní pohľadávok
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
IČO: 35860073
PDF 2,18 MB
13. marca 2017 Dodatok č. 2017/0063-1
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
Dôstojnosť Horné Štitáre
IČO: 48413143
PDF 1,53 MB
13. marca 2017 Dodatok č. 2017/0060-1
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
EFFETA - stredisko Sv.Františka Saleského
IČO: 36111601
PDF 1,6 MB
13. marca 2017 Dodatok č. 2017/0067-1
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku
ORCHIDEA ,n.o., Prievidza
IČO: 36119415
PDF 1,53 MB
13. marca 2017 Dodatok č. 2017/0065-1
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku
PROVITAL ,o.z. , Koš
IČO: 31117236
PDF 1,53 MB
13. marca 2017 Zmluva č. 2017/0209
Zmluva o overení ekonomicky oprávnených nákladov u zmluvných dopravcov SAD Prievidza a.s. a SAD Trenčín a.s. a správnosti vykázanej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2016
BDR, spol. s r.o.,Banská Bystrica
IČO: 00614556
PDF 3,15 MB
13. marca 2017 Zmluva č. 2017/0206
Nájomná zmluva
Mesto Považská Bystrica
IČO: 00317667
PDF 2,93 MB
13. marca 2017 Zmluva č. 2017/0205
Zmluva na výkon stavebného dozoru
Ing.Andrea Štrbáková
IČO: 37720431
PDF 3,89 MB
13. marca 2017 Dodatok č. 2017/0062-1
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
Senires n.o., Ružomberok
IČO: 45739021
PDF 451,3 kB
13. marca 2017 Dodatok č. 2017/0057-1
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
NOVÝ DOMOV n.o.,Prievidza
IČO: 31940366
PDF 550,13 kB
13. marca 2017 Dodatok č. 2017/0053-1
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
Senior Modrová
IČO: 45741336
PDF 443,84 kB
13. marca 2017 Dodatok č. 2017/0040-1
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
Denné Centrum Frézia Partizánske n.o.
IČO: 37923382
PDF 536,32 kB
13. marca 2017 Dodatok č. 2017/0039-1
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
Slovenský Červený kríž Územný spolok, Trenčín
IČO: 00416029
PDF 455,32 kB
13. marca 2017 Dodatok č. 2017/0038-1
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
Spoločnosť Zlatý vek
IČO: 42204267
PDF 540,92 kB
13. marca 2017 Dodatok č. 2017/0037-1
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
Domicile, n.o., Stará Turá
IČO: 37923234
PDF 460,3 kB
13. marca 2017 Dodatok č. 2017/0036-1
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
Občianske združenie Čistá duša, Trenčín
IČO: 42151589
PDF 569,87 kB
13. marca 2017 Dodatok č. 2017/0035-1
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE DD a DSS Kšinná
IČO: Kšinná
PDF 603,24 kB
13. marca 2017 Dodatok č. 2017/0034-1
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanoszi fyzickej osoby
Centrum sociálnej pomoci Podhorie, n.o.
IČO: 36119512
PDF 485,29 kB
13. marca 2017 Dodatok č. 2017/0033-1
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanoszi fyzickej osoby
ARCHA ,n.o., Bánovce nad Bebravou
IČO: 36119555
PDF 615,09 kB
13. marca 2017 Dodatok č. 2017/0044-1
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
Agentúra sociálnych služieb - ASS n.o., Dubnica nad Váhom
IČO: 45732078
PDF 1,76 MB
10. marca 2017 Zmluva č. 2017/0204
Zmluva dielo
DOSA Slovakia s.r.o.
IČO: 36412678
PDF 2,45 MB
13. marca 2017 Dodatok č. 2017/0042-1
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
Maják n.o., Sady nad Tyrosou
IČO: 31257178
PDF 523,16 kB
13. marca 2017 Dodatok č. 2017/0041-1
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
Drahuška a my...
IČO: 30801168
PDF 534,01 kB
09. marca 2017 Dodatok č. 2017/0051-1
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
Domov n.o. ,Veľké Pole
IČO: 31908675
PDF 750,68 kB
22. februára 2017 Zmluva č. 2017/0201
Osobitná dohoda o grante č. 03/2017
Európska únia zastúpená Európskou komisiou
IČO:
PDF 2,07 MB
09. marca 2017 Dodatok č. 2017/0052-1
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
Domov n.o. ,Veľké Pole
IČO: 31908675
PDF 145,33 kB
09. marca 2017 Dodatok č. 2017/0050-1
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
IČO: 36126624
PDF 150,69 kB
09. marca 2017 Zmluva č. 2017/0200
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Obec Livina
IČO: 00699276
PDF 2,75 MB
06. marca 2017 Dodatok č. 2017/0045-1
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne
IČO: 36126152
PDF 2,61 MB
06. marca 2017 Dodatok č. 2017/0048-1
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby
AUTIS, Trenčín
IČO: 42274931
PDF 2,67 MB

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK