Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zmluvy

Dátum uzatvorenia Číslo zmluvy / Predmet 2. strana / IČO PDF
31. januára 2018 Zmluva č. 2018/0116
Dohoda o rámcovom partnerstve
Európska únia, zastúpená Európskou komisiou, Zastúpenie v Slovenkej Republike
IČO:
PDF 492,61 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0112
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Marián Lukáč PDF 901,07 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0111
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zuzana Kodajová PDF 808,02 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0113
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Ing. Andrea Jančošeková PDF 523,04 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0114
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Mária Bieliková PDF 793,21 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0086
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava
IČO: 00683876
PDF 433,77 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0073
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
LUNA n.o.
IČO: 45736057
PDF 433,33 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0072
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany
IČO: 006993490034
PDF 487,41 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0092
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Provital, občianske zruženie
IČO: 31117236
PDF 377,88 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0067
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Centrum včasnej intervencie Žilina n.o.
IČO: 45744009
PDF 324,52 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0062
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE DD a DSS, Kšinná
IČO: 35595329
PDF 365,41 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0061
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n.o.
IČO: 361199512
PDF 377,1 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0064
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Domicile, n.o., Stará Turá
IČO: 37923234
PDF 361,3 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0069
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Drahuška a my...
IČO: 30801168
PDF 361,05 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0070
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Maják n.o., Sady nad Tyrosou
IČO: 31257178
PDF 415,96 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0071
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Agentúra sociálnych služieb - ASS n.o., Dubnica nad Váhom
IČO: 45732078
PDF 353,05 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0091
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
EFFETA - stredisko Sv.Františka Saleského
IČO: 36111601
PDF 355,4 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0089
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Senires n.o., Ružomberok
IČO: 45739021
PDF 316,47 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0090
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Dôstojnosť Horné Štitáre
IČO: 48413143
PDF 360,31 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0094
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Orchidea,n.o.
IČO: 36119415
PDF 349,21 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0088
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Krajské centrum ANEPS Trenčín n.o.
IČO: 50272161
PDF 981,49 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0084
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
NOVÝ DOMOV n.o.,Prievidza
IČO: 31940366
PDF 984,57 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0095
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Orchidea,n.o.
IČO: 36119415
PDF 930,45 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0093
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Provital, občianske zruženie
IČO: 31117236
PDF 1,11 MB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0085
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava
IČO: 00683876
PDF 1,02 MB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0068
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Denné Centrum Frézia Partizánske n.o.
IČO: 37923382
PDF 994,8 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0060
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
ARCHA ,n.o., Bánovce nad Bebravou
IČO: 36119555
PDF 1,05 MB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0083
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
NOVÝ DOMOV n.o.,Prievidza
IČO: 31940366
PDF 1,17 MB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0065
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Občianske združenie Svätého Lazara
IČO: 50991795
PDF 1,07 MB
Zmluva č. 2018/0063
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Občianske združenie Čistá duša, Trenčín
IČO: 42151589
PDF 1,07 MB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0087
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Centrum včasnej intervencie Trenčín, n. o.
IČO: 50808389
PDF 1019,32 kB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0081
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Domov sociálnych služieb Hrabiny
IČO: 00647951
PDF 1,38 MB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0074
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne
IČO: 36126152
PDF 1,19 MB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0075
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
SENIOR Nitrianske Rudno n.o.
IČO: 37923510
PDF 1,13 MB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0080
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Senior Modrová
IČO: 45741336
PDF 1,09 MB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0077
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Komunita Kráľovnej pokoja, Radošina
IČO: 34003681
PDF 1,16 MB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0079
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Domov n.o. ,Veľké Pole
IČO: 31908675
PDF 1,13 MB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0078
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Domov n.o. ,Veľké Pole
IČO: 31908675
PDF 1,14 MB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0076
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
AUTIS, Trenčín
IČO: 42274931
PDF 1,12 MB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0082
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Občianske združenie Detská komunita
IČO: 37907191
PDF 1,11 MB
16. februára 2018 Zmluva č. 2018/0110
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Milan Kapuš PDF 741,36 kB
15. februára 2018 Zmluva č. 2018/0109
Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb
SOŠ obchodu a služieb
IČO: 00351806
PDF 237,05 kB
12. februára 2018 Zmluva č. 2018/0104
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Daniela Lúdiková DL
IČO: Daniela Lúdiková
PDF 786,13 kB
13. februára 2018 Dodatok č. 2017/0831-2
Zmluva o dielo
STRABAG s.r.o.
IČO: 17317282
PDF 3,67 MB
12. februára 2018 Zmluva č. 2018/0103
Zmluva o výpožičke
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
IČO: 34059130
PDF 2,47 MB
12. februára 2018 Zmluva č. 2018/0101
Zmluva o výpožičke
Slovenský zväz ľadového hokeja
IČO: 30845386
PDF 506,19 kB
12. februára 2018 Zmluva č. 2018/0096
Kúpna zmluva
Oľga Jánošíková PDF 1,23 MB
12. februára 2018 Zmluva č. 2018/0100
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o.
IČO: 36682888
PDF 2,95 MB
12. februára 2018 Zmluva č. 2018/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Západoslovenská distribučná, a.s.
IČO: 36361518
PDF 4,43 MB
09. februára 2018 Zmluva č. 2018/0102
Kúpna zmluva č. Z20185137_Z
GASTROBAL s.r.o.
IČO: 46841075
PDF 124,48 kB

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK