Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zmluvy

Dátum uzatvorenia Číslo zmluvy / Predmet 2. strana / IČO PDF
22. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0833
Zmluva o propagácii a spolupráci
Krajský výbor DPO Trenčín
IČO: 001774740003
PDF 135,92 kB
22. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0472
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu TSK
Dychová hudba Mošteňanka
IČO: 05988280317
PDF 290,91 kB
22. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0723
Zmluva o poskytnutí dotácie
Dobrovoľný hasičský zbor Púchov
IČO: 001774742010
PDF 2,36 MB
20. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0320
Zmluva o dielo
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
IČO: 36126624
PDF 11,09 MB
21. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0832
Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb
SOŠ obchodu a služieb
IČO: 00351806
PDF 350,41 kB
20. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0753
Zámenná zmluva
Obec Kolačno
IČO: 00310557
PDF 321,71 kB
20. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0714
Zmluva o poskytnutí dotácie
Občianske združenie Beniakove Chynorany, Chynorany
IČO: 37915436
PDF 1,56 MB
19. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0831
Zmluva o dielo
STRABAG s.r.o.
IČO: 17317282
PDF 7,47 MB
18. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0829
Zmluva o dielo
3D PARTNERS, s.r.o.
IČO: 50136143
PDF 954,29 kB
18. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0710
Zmluva o poskytnutí dotácie
Krasoklub Púchov
IČO: 42145791
PDF 3,68 MB
18. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0530
Zmluva o poskytnutí dotácie
Obec Čereňany
IČO: 00318043
PDF 4,25 MB
18. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0533
Zmluva o poskytnutí dotácie
Šport center
IČO: 42024382
PDF 3,54 MB
14. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0667
Zmluva o poskytnutí grantu
Základná škola s materskou školou Centrum I 32
IČO: 35678127
PDF 1,71 MB
18. septembra 2017 Dodatok č. 2017/0738-1
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu
Mesto Považská Bystrica
IČO: 00317667
PDF 189,54 kB
14. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0828
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
Duvlan s.r.o.
IČO: 36811033
PDF 118,2 kB
14. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0827
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
IČO: 36644030
PDF 2,35 MB
14. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0773
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Branson Ultrasonics, a.s.
IČO: 50123173
PDF 720,25 kB
14. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0819
Zmluva o propagácií
Ultramax, s.r.o.
IČO: 36248333
PDF 132,7 kB
14. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0821
Zmluva o propagácii a spolupráci
Krajský výbor DPO Trenčín
IČO: 001774740003
PDF 114,9 kB
14. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0820
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Mesto Trenčín
IČO: 00312037
PDF 433,89 kB
14. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0761
Zámenná zmluva
Mesto Stará Turá
IČO: 0031202
PDF 993,71 kB
14. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0818
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
IČO: 35763469
PDF 758,61 kB
12. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0817
Dohoda o umožnení vstupu na cudzí pozemok
RIKU s.r.o.
IČO: 4437205
PDF 1,54 MB
12. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0816
Zmluva o dielo
HIMKO s.r.o.
IČO: 47101571
PDF 272,32 kB
12. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0815
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Mesto Trenčín
IČO: 00312037
PDF 250,05 kB
12. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0752
Kúpna zmluva
Obec Kostolná-Záriečie
IČO:
PDF 943,64 kB
12. septembra 2017 Dodatok č. 2016/0542-3
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na zákazku- zlepšenie cyklistickej infraštruktúry Nové Mesto nad Váhom-Trenčín
emPulse s.r.o.
IČO: 44763247
PDF 88,42 kB
11. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0548
Zmluva o poskytnutí dotácie
PX Centrum
IČO: 31118127
PDF 2,41 MB
11. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0699
Zmluva o poskytnutí dotácie
Obec Haláčovce
IČO: 00310409
PDF 2,42 MB
11. septembra 2017 Dodatok č. 2017/0284-1
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
Západoslovenská distribučná, a.s.
IČO: 36361518
PDF 109,72 kB
08. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0813
Zmluva o refakturácií nákladov za dodávku elektrickej energiea zrážkovej vody
S-BAU SLOVAKIA s.r.o.
IČO: 45439915
PDF 130,39 kB
08. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0679
Zmluva o poskytnutí dotácie
Horolezecký klub Manín
IČO: 14223082
PDF 299,19 kB
08. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0690
Zmluva o poskytnutí dotácie
OZT Ostrá hora Horovce
IČO: 50319043
PDF 2,47 MB
08. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0706
Zmluva o poskytnutí dotácie
Obec Dolné Srnie
IČO: 00311511
PDF 2,58 MB
08. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0547
Zmluva o poskytnutí dotácie
Obec Mojtín
IČO: 00317543
PDF 2,39 MB
08. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0534
Zmluva o poskytnutí dotácie
SRRZ-RZ pri Základnej školš Dezidera Kardoša
IČO: 17319617301
PDF 2,39 MB
08. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0704
Zmluva o poskytnutí dotácie
Telovýchovná jednota Považan Pruské, stolnotenisový oddiel
IČO: 30231141
PDF 2,4 MB
08. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0479
Zmluva o poskytnutí dotácie
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania so sídlom v Uhrovci
IČO: 34017101
PDF 2,46 MB
08. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0680
Zmluva o poskytnutí dotácie
Komorný orchester mesta Trenčín
IČO: 36121533
PDF 2,45 MB
08. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0693
Zmluva o poskytnutí dotácie
Obec Zlatníky
IČO: 00311367
PDF 2,39 MB
08. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0708
Zmluva o poskytnutí dotácie
Obec Skačany
IČO: 00311057
PDF 2,41 MB
08. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0701
Zmluva o poskytnutí dotácie
HOROMIL - klub cestovateľov a dobrodruhov
IČO: 42145287
PDF 1,87 MB
07. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0757
Zmluva o poskytnutí grantu
Mesto Partizánske
IČO: 00310905
PDF 2,52 MB
07. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0811
Zmluva o dielo
Ľudmila Tomášová
IČO: 43479715
PDF 368,41 kB
08. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0810
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
Beset, spol. s.r.o.
IČO: 31347169
PDF 3,68 MB
04. septembra 2017 Dodatok č. 2017/0022-1
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017
Elena Buranová Dis. Art. PDF 206,71 kB
04. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0806
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Mgr. Ľubica Galbová PDF 472,58 kB
04. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0702
Zmluva o poskytnutí dotácie
MESTRSKÝ VOLEJBALOVÝ KLUB NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 42375177
PDF 2,4 MB
04. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0766
Zmluva o poskytnutí dotácie
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Horná Mariková
IČO: 008970190318
PDF 2,4 MB
04. septembra 2017 Zmluva č. 2017/0543
Zmluva o poskytnutí dotácie
Mesto Nováky
IČO: 00318361
PDF 2,4 MB

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK