Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Plán kontrolnej činnosti ÚHK

Kontrolná činnosť Útvaru hlavného kontrolóra je realizovaná na základe zastupiteľstvom schváleného Návrhu plánu kontrolnej činnosti na príslušné obdobie s dodržaním 15 dňovej lehoty na zverejnenie pred prerokovaním v zastupiteľstve.

Povinnosť predkladať Zastupiteľstvu TSK Návrh plánu kontrolnej činnosti vyplýva hlavnému kontrolórovi z § 19e ods. 1 písm. b) zákona o samosprávnych krajoch.

Pri plánovaní kontrolnej činnosti sa vychádza z poznatkov zistených pri predchádzajúcich kontrolách, externých podnetov, vlastnej analytickej činnosti a požiadaviek pléna Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2022

07. júna 2022 |

obdobie júl - december 2022

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2022

25. novembra 2021 |

obdobie január – jún 2022

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2021

13. mája 2021 |

obdobie júl - december 2021

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2021

02. decembra 2020 |

obdobie január – jún 2021

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2020

07. júla 2020 |

obdobie júl – december 2020

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2020

02. decembra 2019 |

obdobie január – jún 2020

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2019

07. mája 2019 |

obdobie júl – december 2019

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2019

29. novembra 2018 |

obdobie január – jún 2019

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2018

15. mája 2018 |

obdobie júl – december 2018

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2018

13. decembra 2017 |

obdobie január – jún 2018

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2017

10. mája 2017 |

obdobie júl – december 2017

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2017

29. novembra 2016 |

obdobie január - jún 2017

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2016

08. augusta 2016 |

obdobie júl - december 2016

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2016

02. decembra 2015 |

obdobie január - jún 2016

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2015

16. júla 2015 |

obdobie júl - december 2015

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2015

26. novembra 2014 |

obdobie január - jún 2015

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2014

28. mája 2014 |

obdobie júl - december 2014

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2014

22. januára 2014 |

obdobie január - jún 2014

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2013

25. júna 2013 |

Obdobie júl – december 2013

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK na I. polrok 2013

04. februára 2013 |

Obdobie Január - Jún 2013

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012

03. septembra 2012 |

Obdobie júl - december 2012

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012

19. decembra 2011 |

Obdobie: január – jún 2012

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011

12. októbra 2011 |

Obdobie:júl - december 2011

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011

12. januára 2011 |

Obdobie: január až jún roku 2011

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010

22. júla 2010 |

Obdobie: júl až december roku 2010

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010

10. novembra 2009 |
Obdobie: január až jún roku 2010

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2009

22. septembra 2009 |

Obdobie: júl až december roku 2009

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK