Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Plán kontrolnej činnosti ÚHK

Kontrolná činnosť Útvaru hlavného kontrolóra je realizovaná na základe zastupiteľstvom schváleného Návrhu plánu kontrolnej činnosti na príslušné obdobie s dodržaním 15 dňovej lehoty na zverejnenie pred prerokovaním v zastupiteľstve.

Povinnosť predkladať Zastupiteľstvu TSK Návrh plánu kontrolnej činnosti vyplýva hlavnému kontrolórovi z § 19e ods. 1 písm. b) zákona o samosprávnych krajoch.

Pri plánovaní kontrolnej činnosti sa vychádza z poznatkov zistených pri predchádzajúcich kontrolách, externých podnetov, vlastnej analytickej činnosti a požiadaviek pléna Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2023

16. januára 2023 |

obdobie január – jún 2023

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2022

07. júna 2022 |

obdobie júl - december 2022

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2022

25. novembra 2021 |

obdobie január – jún 2022

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2021

13. mája 2021 |

obdobie júl - december 2021

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2021

02. decembra 2020 |

obdobie január – jún 2021

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2020

07. júla 2020 |

obdobie júl – december 2020

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2020

02. decembra 2019 |

obdobie január – jún 2020

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2019

07. mája 2019 |

obdobie júl – december 2019

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2019

29. novembra 2018 |

obdobie január – jún 2019

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2018

15. mája 2018 |

obdobie júl – december 2018

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2018

13. decembra 2017 |

obdobie január – jún 2018

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2017

10. mája 2017 |

obdobie júl – december 2017

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2017

29. novembra 2016 |

obdobie január - jún 2017

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2016

08. augusta 2016 |

obdobie júl - december 2016

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2016

02. decembra 2015 |

obdobie január - jún 2016

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2015

16. júla 2015 |

obdobie júl - december 2015

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2015

26. novembra 2014 |

obdobie január - jún 2015

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2014

28. mája 2014 |

obdobie júl - december 2014

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK I. polrok 2014

22. januára 2014 |

obdobie január - jún 2014

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK II. polrok 2013

25. júna 2013 |

Obdobie júl – december 2013

Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK na I. polrok 2013

04. februára 2013 |

Obdobie Január - Jún 2013

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012

03. septembra 2012 |

Obdobie júl - december 2012

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012

19. decembra 2011 |

Obdobie: január – jún 2012

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011

12. októbra 2011 |

Obdobie:júl - december 2011

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011

12. januára 2011 |

Obdobie: január až jún roku 2011

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010

22. júla 2010 |

Obdobie: júl až december roku 2010

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010

10. novembra 2009 |
Obdobie: január až jún roku 2010

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2009

22. septembra 2009 |

Obdobie: júl až december roku 2009

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK