Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zateplenie bloku „A“ v SOŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom – I. etapa

logo Enviromentalneho fondu

Názov projektu: Zateplenie bloku „A“ v SOŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom – I. etapa

Oblasť podpory: Projekty podporované dotáciou z Environmentálneho fondu (činnosť L1)

Dátum predloženia žiadosti: 07/2014

Dátum schválenia žiadosti: 12/2014

Výška schváleného príspevku: 189 070,30 Eur

Realizácia projektu: 06/2015 – 07/2015

Celkové výdavky projektu: 158 390,13 Eur

Výška čerpanej dotácie: 144 859,50 Eur

Stručný opis projektu: projekt bol zameraný na riešenie energetickej efektívnosti jedného bloku budovy SPŠ v Novom Meste nad Váhom prostredníctvom výmeny okien a inštalácie medziokenných izolačných vložiek.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK