Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS – Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie

logo Enviromentalneho fondu

Názov projektu: Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS – Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej terapie

Oblasť podpory: Projekty podporované dotáciou z Environmentálneho fondu (činnosť L2)

Dátum predloženia žiadosti: 10/2015

Dátum schválenia žiadosti: 02/2016

Výška schváleného príspevku: 87 840,00 Eur

Realizácia projektu: 06/2016 – 08/2016

Celkové výdavky projektu: 68 458,33 Eur

Výška čerpanej dotácie: 59 715,41 Eur

Stručný opis projektu: projekt bol zameraný na riešenie energetickej efektívnosti samostatne stojaceho pavilónu pracovnej terapie prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa, soklov a povaly, osadenia nových plastových okien, položenia drenážneho potrubia, rekonštrukciou odkvapového chodníka a zhotovenia vetracích otvorov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK