Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli SLOVEN – stredisko sociálnej pomoci, Slavnica

logo Enviromentalny fond

Názov projektu: Rekonštrukcia a revitalizácia objektov v areáli SLOVEN – stredisko sociálnej pomoci, Slavnica

Oblasť podpory: Projekty podporované dotáciou z Environmentálneho fondu (činnosť L1)

Dátum predloženia žiadosti: 07/2014

Dátum schválenia žiadosti: 12/2014

Výška schváleného príspevku: 189 917,74 Eur

Realizácia projektu: 06/2015 – 07/2015

Celkové výdavky projektu: 95 600,00 Eur

Výška čerpanej dotácie: 88 920,00 Eur

Stručný opis projektu: projekt bol zameraný na riešenie energetickej efektívnosti jednej z budov SLOVEN – stredisko sociálnej pomoci, Slavnica prostredníctvom výmeny okien a inštalácie medziokenných izolačných vložiek.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK