Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informovanie o zdravotníckych zariadeniach

Zoznam všetkých druhov zdravotníckych zariadení v kraji (ambulatné aj ústavné).

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v aktuálnom znení ukladá samosprávnym krajom povinnosť viesť register povolení.

Údaje z registra povolení poskytuje v elektronickej podobe v súlade s príslušnými štandardmi zdravotníckej informatiky Národnému centru zdravotníckych informácií a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Občania majú k dispozícií údaje o ordinačných hodinách, ordinujúcich lekároch ako aj oznámenie o prípadnom zatvorení ambulancie. Služba umožňuje vyhľadávanie a prehliadanie informácií v textovej ako aj grafickej podobe formou mapky s navigáciou.

Zverejňované informácie

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná ambulantne, pokiaľ nepresiahne 24 hodín. Okrem všeobecných a špecializovaných ambulancií sem patria hlavne zariadenia jednodňovej zdravotnej starostlivosti, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, stacionáre a ADOS-ky
Za lekárov prvého kontaktu sú považovaní všeobecní lekári, gynekológovia a stomatológovia. Títo majú pridelené tzv. zdravotné obvody. Podľa adresy svojho trvalého pobytu môžete zistiť, ku ktorému lekárovi patríte a je povinný vás ošetriť. Pritom je ale stále zachovaná slobodná voľba lekára.

Ak má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti aktivovaný elektronický systém objednávania, môžete sa na vyšetrenie objednať cez internet.

Mimo ordinačných hodín svojho lekára vám zdravotnú starostlivosť poskytne Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, pre deti a dorast, a stomatologická.

Ústavná zdravotná starostlivosť presahujúca 24 hodín je poskytovaná hlavne v nemocniciach. Tieto zároveň prevádzkujú ústavnú pohotovostnú službu pre nevyhnutné prípady mimo ordinačných hodín ambulancií a ambulantnej pohotovostnej služby.

Lekárenská starostlivosť je poskytovaná v lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok. Samosprávny kraj zároveň určuje tzv. lekárenskú pohotovostnú službu, počas ktorej vybrané lekárne majú otvorené aj mimo štandardných prevádzkových časov.

Ak máte mobilný telefón s GPS alebo vie Váš prehliadač zistiť polohu a chcete zistiť, kde je najbližšia lekáreň, ambulancia APS alebo nemocnica, použite aplikáciu Otvorená lekáreň.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK