Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Informovanie občanov o ich príslušnosti k zdravotnému obvodu

Viete kto je Váš obvodný všeobecný lekár, zubný lekár alebo gynekológ?

Zdravotný obvod tvorí zoznam určených obcí, ulíc, prípadne popisných čísel domov.

Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s ust. § 46 ods. 1 písm. l) zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov,

Zdravotný obvod je administratívne určenie časti územia Slovenskej republiky poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, poskytovateľovi špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti a poskytovateľovi špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti v rozsahu verejnej minimálnej siete.

Lekár, v ktorého obvode máte trvalý pobyt, je povinný Vás ošetriť.

Zverejňované informácie

Trenčiansky samosprávny kraj zverejňuje informáciu o zdravotných obvodoch pre občanov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Občania si môžu vyhľadať príslušnosť k zdravotnému obvodu poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, poskytovateľa špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti a poskytovateľa špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK