Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o určenie zdravotného obvodu

Žiadosť je určená pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú ambulancie prvého kontaktu.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje všeobecnú ambulanciu pre dospelých alebo pre deti a dorast, gynekologicko-pôrodnícku alebo zubnú ambulanciu, môže požiadať samosprávny kraj o vymedzenie zdravotného obvodu.

Žiadosť musí obsahovať

  • pri fyzickej osobe: meno a priezvisko žiadateľa, trvalé bydlisko
    pri právnickej osobe: názov, sídlo
  • druh a odborné zameranie zdravotníckeho zariadenia
  • miesto prevádzkovania
  • požadovaný deň vymedzenia zdravotného obvodu
  • požadovaný rozsah zdravotného obvodu
  • prípadne informáciu, po akom poskytovateľovi zdravotný obvod preberá
  • fotokópia právoplatného rozhodnutia v prípade povolenia vydaného MZSR

Lehota na vybavenie

30 kalendárnych dní

Správne poplatky

bez poplatku

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Formuláre na prevzatie a vytlačenie

Doplňujúce informácie

TSK určuje zdravotný obvod poskytovateľovi na základe ust. § 2 ods. 23 a § 46 ods.1 písm. l/ zákona číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK