Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu za rok 2021

Priemerné bežné výdavky, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu a priemerné príjmy z úhrady ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia za rok 2021 na 1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac v eur, určené na účely prepočtu finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb vypočítané v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK