Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Priemerné bežné výdavky za rok 2013

Priemerné bežné výdavky za rok 2013 na 1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac v Eur určené na účely prepočtu finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb vypočítané v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK