Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zmeny a doplnky ÚP VÚC Trenčianskeho kraja č. 3/2018

Trenčiansky samosprávny kraj, ako obstarávateľ ÚPD TSK, v zmysle §27 zákona č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov Vám oznamuje, že

Záväznú časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Trenčianskeho kraja schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28.05.2018 uznesením č. 98/2018. Vyhlásená bola Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 7/2018 s účinnosťou od 28.06.2018.

V prípade potreby možno podrobnejšie informácie získať na Ú TSK OIŽP - oddelenie životného prostredia a územného plánovania e-mailom, osobne a telefonicky v pracovné dni od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.

Jednotlivé výkresy územno-plánovacej dokumentácie je možné prehliadať v rámci mapového prehliadača, ktorý je súčasťou Geografického informačného systému ako i eGov služieb TSK.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK