Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Projekty schválené Trenčianskemu samosprávnemu kraju

Projekty schválené a zazmluvnené v programovacom období 2014 – 2020, ktoré sa svojimi aktivitami viažu na územie Trenčianskeho kraja rozdelené podľa príslušnosti k jednotlivým programom. Stav k 31.12.2016.

Partnerská dohoda SK 2014-2020:

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os č. 1

Prehľad schválených projektov v Trenčianskom kraji

 

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os č. 2

Prehľad schválených projektov v Trenčianskom kraji

 

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os č. 7

Prehľad schválených projektov v Trenčianskom kraji

 

OP Ľudské zdroje

Prehľad schválených projektov v Trenčianskom kraji

 

OP Kvalita životného prostredia

Prehľad schválených projektov v Trenčianskom kraji

 

OP Výskum a inovácie

Prehľad schválených projektov v Trenčianskom kraji

 

Program rozvoja vidieka

Prehľad schválených projektov v Trenčianskom kraji

 

Interreg V-A SR - ČR

Prehľad schválených projektov v Trenčianskom kraji

 

OP Efektívna verejná správa

Prehľad schválených projektov v Trenčianskom kraji

 

OP Integrovaná infrašruktúra

Prehľad schválených projektov v Trenčianskom kraji

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK