Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Program rozvoja vidieka

Aktuálne informácie: (odkaz: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=2&sID=43&navID2=935)

Projektové opatrenia (realizácia bude zabezpečovaná cez individuálne projekty žiadateľov):

 • Prenos znalostí a informačné akcie (čl. 15)
 • Poradenské služby (čl. 16)
 • Investície do hmotného majetku (čl. 18)
 • Obnova poľnohospodárskeho potenciálu – prevencia (čl. 19)
 • Podpora mladých farmárov, malých fariem a podnikania (čl. 20)
 • Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (čl. 21)
 • Prevencia a odstraňovanie škôd v lesoch (čl. 25)
 • Investície do nových lesných technológií (čl. 27)
 • Spolupráca (čl. 36)
 • LEADER (čl. 42-45)

Neprojektové opatrenia (realizácia bude zabezpečované cez národné projekty):

 • Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (LFA)
 • Agroenvironmentálne operácie súvisiace s klímou
 • Ekologické poľnohospodárstvo
 • Platby za životné podmienky zvierat
 • Platby Natura 2000

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK