Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

logo cezhraničnej spolupráce 2014-2020 Prioritná os 1 – Využívanie inovačného potenciálu

INVESTIČNÁ PRIORITA 10
Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania

INVESTIČNÁ PRIORITA 1b
Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja VŠ vzdelávacím prostredím

 

Prioritná os 2 – Kvalitné životné prostredie

INVESTIČNÁ PRIORITA 6c
Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

INVESTIČNÁ PRIORITA 6d
Ochrana a obnova biologickej diverzity pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr

 

Prioritná os 3 – Rozvoj miestnych iniciatív

INVESTIČNÁ PRIORITA 11CS
Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami

 

Prioritná os 4 – Technická pomoc

 

 

 

Program Interreg V-A SK-CZ - http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/2014_2020/

Aktuality - http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/

Výzvy - http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/materialy-a-dokumenty-materialy-a-dokumenty/pridelenie-projektov/

 

 

Regionálny kontakt pre Interreg V-A SK-CZ 2014-2020 nájdete na:

Trenčiansky samosprávny kraj
odbor regionálneho rozvoja
oddelenie cezhraničnej spolupráce
K dolnej stanici 7282/20A,
Trenčín 911 01
E-mail: viera.birosikova@tsk.skjana.vankova@tsk.sk
telefón: 032/6555 413, 032/6555 415, 032/6555 423

 

Kontaktné údaje na cezhraničného partnera:

Zlínsky kraj

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-%E2%80%93-CR

https://www.kr-zlinsky.cz/interreg-v-a-slovenska-republika-ceska-republika-cl-3528.html

 

Fond mikroprojektov 2014-2020

V programovom období 2014-2020 je v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ Správcom Fondu mikroprojektov Žilinský samosprávny kraj. Bližšie informácie nájdete na link: http://www.regionzilina.sk/sk/eurofondy/fond-mikroprojektov-interreg-sk-cz.html

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK