Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

OP Ľudské zdroje

Aktuálne informácie: (odkaz: http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/operacny-program-ludske-zdroje/)

 

Európska komisia schválila Operačný program Ľudské zdroje pre nové programové obdobie 2014-2020 dňa 9. decembra 2014. Operačný program Ľudské zdroje je určený na podporu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v novom programovom období plní úlohu riadiaceho orgánu pre tento program. Úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č.139/2013 k návrhu štruktúry operačných programov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020.

 

PRIORITNÁ OS 1: Vzdelávanie

PRIORITNÁ OS 2: Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

PRIORITNÁ OS 3: Zamestnanosť

PRIORITNÁ OS 4: Sociálne začlenenie

PRIORITNÁ OS 5: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

PRIORITNÁ OS 6: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

PRIORITNÁ OS 7: Technická pomoc

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK