Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín

logo EU Regionálneho rozvoja          logo IROP 2014-2020

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15

Dátum predloženia: 19.3.2019

Dátum schválenia: 10.10.2019

Výška nenávratného finančného príspevku:  4 161 351,60  €

Celkové oprávnené výdavky: 4 380 373,26  €

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravných osôb. Stanovený cieľ sa naplní vybudovaním novej cyklodopravnej trasy medzi mestami Nové Mesto nad Váhom a Trenčín v celkovej dĺžke 21,2 km. Cyklotrasa sa napája na už existujúci úsek cyklotrasy Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom v dĺžke 13,4 km a bude súčasťou Vážskej cyklomagistrály. Projekt prispeje k podpore bezpečnej a ekologickej dopravy v Trenčianskom kraji a zároveň sa predpokladá zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. Vybudovaná cyklistická komunikácia bude spájať Nové Mesto nad Váhom a priľahlé obce s Trenčínom, vďaka čomu dôjde k prepojeniu priemyselnej zóny v Novom Meste nad Váhom a priemyselného parku Trenčín - Záblatie prepojí dochádzka za prácou. Na trase budú vybudované 3 odpočívadlá s prístreškami a mobiliárom.

Takto sme spoločne otvorili cyklotrasu. Nájdete sa vo videu?

Časozberné video mapuje slávnostné otvorenie úseku Vážskej cyklomagistrály medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom a spoločnú jazdu medzi týmito okresnými mestami. Pozrite si video z dňa, ktorý sa milovníkom cyklistiky v kraji nezmazateľne zapísal do pamäti.

Najdlhší úsek Vážskej cyklomagistrály slávnostne otvorený! Vyskúšajte ho aj vy

Novovybudovaná cyklotrasa spojila Nové Mesto nad Váhom s Trenčínom, napojila sa na už existujúci úsek medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom. Cyklisti tak prejdú bezpečne a ekologicky od hranice s Trnavským samosprávnym krajom až do krajského mesta Trenčín. A to za prácou aj oddychom.

Spoločnou jazdou otvoríme cyklotrasu už 28. júna

Nové Mesto nad Váhom a Trenčín spojila novovybudovaná cyklotrasa, verejnosti ju Trenčianska župa oficiálne odovzdá posledný júnový pondelok.

Vážska cyklomagistrála o kus bližšie k cielu 100 km

Koncom roka 2020 bol dobudovaný ďalší úsek cyklistickej komunikácie, ktorá má viesť naprieč Trenčianskym krajom. Vážska cyklomagistrála tak narástla o nových 21 kilometrov.

Trenčín s Novým Mestom nad Váhom prepojil ďalší úsek Vážskej cyklomagistrály

V poradí tretí vybudovaný úsek Vážskej cyklomagistrály sa napája na už existujúcu cyklotrasu medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom. Postaviť sa ho podarilo v kratšom čase, ako župa plánovala.

Medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom je hotových už 12 km novej cyklotrasy

Z 21,2 km dlhej cyklotrasy, ktorá prepojí krajské mesto s okresným, je postavená viac ako polovica. Ide pritom o najdlhší úsek Vážskej cyklomagistrály.

Výstavba najdlhšieho úseku Vážskej cyklomagistrály sa začne budúci týždeň

Vážska cyklomagistrála sa opäť rozrastie o ďalšie kilometre. Viac ako 21 kilometrový úsek, ktorý vybuduje spoločnosť Strabag, prepojí okresné mesto Nové Mesto nad Váhom s krajským mestom Trenčín.

Na najdlhší úsek Vážskej cyklomagistrály získala župa financie z eurofondov

Úsek medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom po vybudovaní cyklotrasy prepojí okresné mesto s krajským mestom a ponúkne ďalší spôsob dochádzania do práce či trávenia voľného času. Župa na jeho výstavbu získala financie z eurofondov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK